Skraldesortering i Morbærhaven

Der sorteres i Morbærhaven affald i 7 fraktioner – disse er at finde i affaldsøerne nær blokkene. 

I menuboksen til højre kan du se alle relevante dokumenter.

Herunder er der en tabel der viser hvordan ting der tidligere er spurgt ind til, skal sorteres. Hvis du har noget du er i tvivl om hvordan du skal sortere, kan du kontakte Administrationen, så kan det komme på listen. 

In Morbærhaven we sort our waste in 7 fractions. In the menu on the right you can see all relevant documents in English – they are clearly marked as English.

Beneath this there is a table showing what others have previously asked how to sort. If you have something that is not on this list, you can contact the Administration, and it will be added to the list. 

Sorteringsguide:

Navn Sortering
Elpærer
Light bulbs
Til elektronik – findes fx ved Faktas flaskeautomat
To electronics – can be found next to the bottle recycling at Fakta
Nitrilhandsker/engangshandsker
Disposable gloves
Restaffald
Residual waste