Skraldesortering i Morbærhaven

Der sorteres affald i Morbærhaven i 7 fraktioner – disse findes i affaldsøerne nær blokkene. 

I bunden af siden kan du se alle relevante dokumenter.

Nedenfor er der en tabel, der viser, hvordan ting, der tidligere er spurgt ind til, skal sorteres. Hvis du er i tvivl om, hvordan noget skal sorteres, kan du kontakte Administrationen, så kan det tilføjes til listen. 

In Morbærhaven, we sort our waste into 7 fractions. At the bottom of this page, you can find all relevant documents in English – they are clearly marked as such.

Below this, there is a table showing how others have previously asked about sorting. If you have something that is not on this list, you can contact the Administration, and it will be added to the list. 

Sorteringsfolder DA
Sorting guide EN