Beboerforeningens Regnskab 2022

GruppeBudget 2022
IndtægterBudgetIndtjentIkke opkrævet endnu
Diverse •112.000,000,0012.000,00
Kontingenter •1632.640,000,00632.640,00
I alt644.640,000,00644.640,00
 
AdministrationBudgetBrugtTilbage
Alarm 12.000,000,0012.000,00
Bankgebyr 2.400,000,002.400,00
Daglig leder 72.000,000,0072.000,00
Diverse 2.500,000,002.500,00
Forsikring 25.000,000,0025.000,00
Gruppevask 1.000,000,001.000,00
KODA DVH 36.000,000,0036.000,00
Kontordrift og IT 12.000,001.474,2010.525,80
Kopimaskine 0,000,000,00
Køb til BK - salg/udlån 15.000,000,0015.000,00
Licens og abonnementer 16.500,000,0016.500,00
Løn 342.760,000,00342.760,00
Lønadministration KKIK 16.000,000,0016.000,00
Regnskabsassistance 0,000,000,00
Regnskabsfører DVH 25.000,000,0025.000,00
Rengøringsudgifter 8.000,000,008.000,00
Revision 0,000,000,00
Revision DVH 0,000,000,00
Telefon 5.000,000,005.000,00
Øreafrundning 0,000,000,00
I alt591.160,001.474,20589.685,80
 
AfdelingsbestyrelsenBudgetBrugtTilbage
Diverse 12.000,006.366,005.634,00
GF udgifter 5.000,000,005.000,00
Infoudvalget, mødebevilling 2.000,000,002.000,00
KNIU 20.000,000,0020.000,00
Kursus 37.000,000,0037.000,00
Mødebevilling 30.000,002.176,1027.823,90
Nøgleudvalget, mødebevilling 2.500,000,002.500,00
Skt. Hans 20.000,000,0020.000,00
Undervisningsmateriale 2.000,000,002.000,00
I alt130.500,008.542,10121.957,90
 
Agility for store hunde (Nedlagt)BudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
AgillitygruppenBudgetBrugtTilbage
Fortæring 5.000,000,005.000,00
Mødebevilling/arrangementer 2.000,000,002.000,00
Nyanskaffelser 3.000,000,003.000,00
Præmier 3.000,000,003.000,00
Rengøringsdage 1.000,000,001.000,00
Småanskaffelser/vedligehold 1.500,000,001.500,00
I alt15.500,000,0015.500,00
 
BekendtskabsgruppenBudgetBrugtTilbage
Mødebevilling 6.000,000,006.000,00
I alt6.000,000,006.000,00
 
BladgruppenBudgetBrugtTilbage
Fortæring 12.000,00763,2511.236,75
Småanskaffelser 4.000,00879,703.120,30
Trykning af blad 50.000,000,0050.000,00
Udflugt 3.000,000,003.000,00
I alt69.000,001.642,9567.357,05
 
BryggergruppenBudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
Fodboldgruppen (Nedlagt)BudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
FotogruppenBudgetBrugtTilbage
Mødebevilling 1.000,000,001.000,00
Småanskaffelser/ture 2.000,000,002.000,00
I alt3.000,000,003.000,00
 
Gamer-gruppenBudgetBrugtTilbage
Mødebevilling 5.000,000,005.000,00
Ny- og småanskaffelser 30.000,002.139,0027.861,00
I alt35.000,002.139,0032.861,00
 
GenbrugsgruppenBudgetBrugtTilbage
Mødebevilling 8.000,000,008.000,00
Småanskaffelser 2.000,000,002.000,00
I alt10.000,000,0010.000,00
 
HønenBudgetBrugtTilbage
Diverse/småanskaffelser 20.000,00735,7019.264,30
Drift 100.000,00767,0199.232,99
Kulturelle arrangementer 30.000,000,0030.000,00
Kurser 0,000,000,00
Mødebevilling 10.000,000,0010.000,00
Nyanskaffelser 25.000,000,0025.000,00
PR 25.000,000,0025.000,00
Sociale arrangementer 15.000,000,0015.000,00
I alt225.000,001.502,71223.497,29
 
KeramikgruppenBudgetBrugtTilbage
Materialer 5.000,000,005.000,00
Mødebevilling 1.000,00420,00580,00
Nyanskaffelser 2.000,000,002.000,00
Reparation af udstyr 0,000,000,00
Serviceaftale ovn 2.500,000,002.500,00
I alt10.500,00420,0010.080,00
 
KREA-gruppenBudgetBrugtTilbage
Mødebevilling 5.000,000,005.000,00
Reparation/vedligehold 2.000,000,002.000,00
I alt7.000,000,007.000,00
 
KulturgruppenBudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
LæsesalenBudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
Metal-/cykelværkstedBudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
MotionsgruppenBudgetBrugtTilbage
Affaldsposer 200,000,00200,00
Leveringsomkostninger 1.500,000,001.500,00
Mødebevilling 2.500,000,002.500,00
Nyanskaffelser 6.350,000,006.350,00
Papir til aftørring 2.100,000,002.100,00
Rengøring, løn 15.600,000,0015.600,00
Rengøringsartikler 2.000,000,002.000,00
Reparation & opsætning 11.000,000,0011.000,00
Sprit til aftørring 1.500,001.055,90444,10
Vedligehold af maskiner/udstyr 10.000,000,0010.000,00
I alt52.750,001.055,9051.694,10
 
MusikgruppenBudgetBrugtTilbage
Metalskab m. hængelås 5.000,000,005.000,00
Mødebevilling 5.000,000,005.000,00
Nyanskaffelser 30.000,000,0030.000,00
I alt40.000,000,0040.000,00
 
NetværksgruppenBudgetBrugtTilbage
Kurser 10.000,000,0010.000,00
Mødebevilling 20.000,002.601,3117.398,69
Nyanskaffelser 15.000,000,0015.000,00
I alt45.000,002.601,3142.398,69
 
NyttehavegruppenBudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
PuljerBudgetBrugtTilbage
Despensationspulje •14.000,000,004.000,00
FM-Pulje •176.000,000,0076.000,00
Haver & Gange •110.000,000,0010.000,00
Kulturpulje •160.000,000,0060.000,00
I alt150.000,000,00150.000,00
 
SaunagruppenBudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
SløjdBudgetBrugtTilbage
Materialer 5.000,000,005.000,00
Mødebevilling 5.000,000,005.000,00
Nyanskaffelser/reparationer 10.000,000,0010.000,00
I alt20.000,000,0020.000,00
 
SpilgruppenBudgetBrugtTilbage
Arrangementer 4.000,000,004.000,00
Mødebevilling 5.000,000,005.000,00
Rengøring 500,000,00500,00
Reparation/nyanskaffelse 23.500,000,0023.500,00
I alt33.000,000,0033.000,00
 
TrykkergruppenBudgetBrugtTilbage
I alt0,000,000,00
 
Samlede udgifter1.293.410,0019.378,171.274.031,83
Samlede indtægter0,000,000,00
Resultat-1.293.410,00-19.378,17
•1Medregnes ikke i budget af samlede udgifter, da det er budgetteret som en del af en pulje
•2Medregnes ikke i status af samlede udgifter, da forbruget bliver påsat på den enkelte gruppe.
•3Indtægter