Ingen Internet

Hjælp til internettet
Bemærk at boligselskabet afbryder for internetforbindelsen, hvis du skylder husleje.
Bemærk at Morbærhavens KUN varetager supporten til og med internetudtaget i lejligheden. Fejl på dit eget udstyr, såsom computer, router, switch, kabler o. lign., der er tilsluttet i din lejlighed supporteres IKKE.Ved hjælp til disse produkter, henvises der til produktmanualen, producenten og/eller sælger.
Mit internet virker ikke, hvad kan jeg gøre?
Hvis dit internet ikke virker, er der flere ting du kan prøve først:

  • Dit internet kan være blevet lukket grundet restance.
  • Kontrollér at alt udstyr har strøm tilsluttet og at internetkablerne ikke er beskadiget, samt at de er korrekt tilsluttet i alle ender, herunder at kablet også er tilsluttet det aktive internet udtag i radiatorbænken.
  • Prøv at genstarte din router og andet udstyr tilsluttet hertil (Sluk helt for strømmen og vent i ét minut, før det sættes til igen).
  • Prøv at tilslutte en computer uden om routeren, direkte til internetudtaget med kabel, for at se om internettet virker. (Prøv evt. med et andet netværks kabel, for at udelukke fejl i det første).

Virker det forsat ikke, bør du kontakte administrationen via mail på help@aub.dk. Husk at opgive din adresse (gangnummer og bogstav) ved henvendelse.

Mit internet er langsomt, hvad kan jeg gøre?
Der kan være flere årsager til, at du oplever en lavere hastighed, end hvad du forventer. I visse perioder kan nettet være belastet, specielt i aftentimerne. Da forbindelsen leveres til internetudtaget på din adresse, garanterer vi ikke for tab af hastighed i forbindelse med brug af andet udstyr såsom trådløs router osv.Nogle steps der kan afhjælpe problemet med hastigheden, som du selv kan prøve:

  • Start med at genstarte din router og andet udstyr tilsluttet hertil (Sluk helt for strømmen og vent i ét minut, før det sættes til igen).
  • Kontroller at internetkablerne ikke er beskadiget, og at de er korrekt tilsluttet i alle ender.
  • Prøv at tilslutte en computer uden om routeren, direkte til internetudtaget med kabel, for at se om internettet virker.
  • Kontrollér at din computer har de seneste opdateringer og den seneste netkort driver installeret.

Hvis ovenstående ikke har hjulpet på problemet, anbefaler vi at du foretager flere hastighedsmålinger fordelt over døgnet, f.eks. morgen, middag og aften over 2-3 dage, da det giver os en større mulighed for at hjælpe dig med at finde årsagen. Foretag din hastighedsmåling fra din computer direkte forbundet til internetudtaget i radiatorbænken. Brug www.speedtest.net til at teste din forbindelse. Gem derefter et screenshot af hvert resultat med dato og tidspunkt.

Du sender dine hastighedsmålinger til administrationen efter 2-3 dage via mail til help@aub.dk. Husk at opgive din adresse (gangnummer og bogstav) ved henvendelse.

Internetudtaget på 1. sal i en 1½-værelses lejlighed virker ikke?
Da der kun er ét internetudtag i hver lejlighed, er det internet udtagetNet_Radiatorbænk i stuen som er aktivt. Du kan, ved at fiske det internetkabel, der ligger nede i radiatorbænken op, og sætte det i internetudtaget i stuen flytte det aktive udtag til 1. sal. (se illustrationen)Ønsker du både internet udtag i stuen og på 1. sal kan en internet router tilsluttes i stuen, og kablet til førstesalen tilsluttes i routerens ene Ethernet/LAN port.
Internetudtaget i stuen i en 2-værelses lejlighed virker ikke?
Da der kun er ét internetudtag i hver lejlighed, er det internetudtaget Net_Radiatorbænk i soveværelset som er aktivt. Du kan, ved at fiske det internet kabel der ligger nede i radiatorbænken op og sætte det i internetudtaget i soveværelset flytte det aktive udtag til stuen. (se illustrationen)Ønsker du internetudtag både i soveværelset og i stuen, kan en internetrouter tilsluttes i soveværelset og kablet til stuen tilsluttes i routerens ene Ethernet/LAN port.