Projektering

Morbærhavens renovering, projekteringsfasen
På denne side bestræber vi os på, at offentliggøre referater og illustrationer fra byggesagsmøderne.
Formålet er at give alle beboere mulighed for at følge, hvordan projektet tager form.
Referaterne fra byggemøder er censureret en anelse: nogle e-mail adresser er udeladt og det samme er alle økonomiske overslag. Dokumenterne er anbragt kronologisk med de ældste først. Det skal understreges, at nogle af de ideer, som skitseres i de tidlige dokumenter, sidenhen er blevet forkastet eller ændret. Man vil ofte kunne se i referaterne hvorfor.
Hvor intet andet er angivet er dokumenterne i PDF-format.
Alle beboere blev indbudt til en åben høring om projektet søndag eftermiddag d. 19. januar 2014 på Albertslund Stadium.
Her blev projektet fremlagt i sin helhed og der var debat og talrige spørgsmål. Et referat er offentliggjort nedenfor.
Det endelige projektforslag blev herefter godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 20. februar 2014.
Spørgsmål kan dog fortsat rettes til .

 

Dato Dokument Størrelse
2013, 19. september Referat af byggemøde nr 1 456K
2013, 10. oktober Rådgivernes oplæg til byggemøde nr 2 4198K
2013, 10. oktober Referat af byggemøde nr 2 468K
2013, 28. oktober Rådgivernes oplæg til byggemøde nr 3 6781K
2013, 28. oktober Referat af byggemøde nr 3 413K
2013, 10. november Rådgivernes oplæg, som fremlagt på Generalforsamlingen 2013 5690K
2013, 11. november Noter fra møde med beboerne på overdækket gang 36K
2013, 18. november Referat af byggemøde nr 4 476K
2013, 20. november Foreløbig dispositionsplan for området (jpg) 208K
2013, 21. november Referat af ventilationsmøde nr 1 281K
2013, 11. december Referat af byggemøde nr 5 851K
2014, 20. januar Referat af byggemøde nr 6 897K
2014, 20. januar Indkaldelsen til høringen d. 19. januar 2014. 2099K
2014, 20. januar Oplæg nr. 1, fremlagt på høringen: Hvorfor renovere? Ved Morten 12-5, AUB 1223K
2014, 20. januar Oplæg nr. 2, fremlagt på høringen: Tidsplan og beboerforhold. Ved Knud Stougaard, Danakon. 2011K
2014, 20. januar Oplæg nr. 3, fremlagt på høringen: De arkitektoniske løsninger. Ved Jacob Suensson Schou, Arkitema 5784K
2014, 5. februar Tegningsmappe til projektforslagsbeskrivelsen 4146K
2014, 9. februar Referat af høringen d. 19. januar 75K
2014, 9. februar Referat af byggemøde nr 7 360K
2014, 16. februar Detaljeret gennemgang af projektforslaget 2862K
2014, 2. marts Informationsflyer til afstemning på de overdækkede gange, dansk 483K
2014, 2. marts Informationsflyer til afstemning på de overdækkede gange, engelsk 484K
2014, 5. marts Referat af ventilationsmøde 129K
2014, 5. marts Referat af byggemøde nr 8 74K
2014, 27. marts Projektforslagsbeskrivelsen 4745K
2014, 30. marts Resultat af afstemninger på de overdækkede gange 41K