Projektering

Morbærhavens renovering, projekteringsfasen
Filerne er blevet fjernet midlertidigt, da de er ved at blive undersøgt for informationer, der er i strid databeskyttelsesloven (GDPR).

På denne side bestræber vi os på, at offentliggøre referater og illustrationer fra byggesagsmøderne.
Formålet er at give alle beboere mulighed for at følge, hvordan projektet tager form.
Referaterne fra byggemøder er censureret en anelse: nogle e-mail adresser er udeladt og det samme er alle økonomiske overslag. Dokumenterne er anbragt kronologisk med de ældste først. Det skal understreges, at nogle af de ideer, som skitseres i de tidlige dokumenter, sidenhen er blevet forkastet eller ændret. Man vil ofte kunne se i referaterne hvorfor.
Hvor intet andet er angivet er dokumenterne i PDF-format.
Alle beboere blev indbudt til en åben høring om projektet søndag eftermiddag d. 19. januar 2014 på Albertslund Stadium.
Her blev projektet fremlagt i sin helhed og der var debat og talrige spørgsmål. Et referat er offentliggjort nedenfor.
Det endelige projektforslag blev herefter godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 20. februar 2014.