Sammensætning af kanaludbuddet på fællesantenneanlægget

Vedtægter
Vedtægterne er sidst ændre på generalforsamlingen i november 2006.

§1 Afdelingsbestyrelsen skal sørge for at kanaludbuddet til enhver tid opfylder den gældende lovgivning på området. Hvor intet andet er bestemt skal kanaludbuddet sammensættes efter reglerne i §2 til §6
§2 Stk. 1 Afdelingsbestyrelsen skal sørge for at der hvert andet år i løbet af foråret, gennemføres en afstemning blandt samtlige anlæggets brugere, om udbuddet af TV- og radiokanaler på fællesantenneanlægget.
Stk.2 Afstemningsresultatet danner grundlag for kanalsammensætningen på antenneanlægget, dog kan der maksimalt lægges 16 betalingskanaler ind på anlægget. De xx kanaler som har opnået flest stemmer i afstemningen, blive lagt på anlægget sammen med de til enhver tid værende must-carry kanaler.
§3 Afdelingsbestyrelsen kan vælge at uddelegere de i §2 nævnte opgaver til et underudvalg eller en gruppe af brugere.
§4 Brugerne skal have mulighed for at få indflydelse på hvilke kanaler der kommer med på stemmesedlen. Dette skal sikres gennem en opfordring i beboerbladet til at komme med forslag til kanaler.
§5 Afstemningen jvf. § 2, stk.1 skal foregå som følger:

  • Afstemningen er skriftlig og anonym.
  • Alle tilsluttede husstande tildeles et antal stemmer svarende til antallet af kanaler der er på valg.
  • Stemmesedlen skal indeholde de kanaler der ligger på anlægget ved afstemningstidspunktet.
  • Stemmesedlen skal desuden indeholde de kanaler der er foreslået af beboerne.
  • Stemmesedler der er udfyldt forkert eller mangelfuldt er ugyldige.

§6 Stk. 1 I de tilfælde hvor en kanal på anlægget holder op med at sende, eller på anden måde bliver umulig at
modtage under de forudsætninger der gjaldt på afstemningstidspunktet, skal den så vidt muligt erstattes af en kanal af samme type (programflade og evt. betaling) under hensyntagen til afstemningsresultatet. Beslutning om en sådan udskiftning tages af afdelingsbestyrelsen.
Stk.2 Er der siden sidste afstemning dukket nye kanaler op på markedet kan disse også komme i betragtning ved udskiftning på anlægget. Dette vil dog kræve en godkendelse af fællesmødet.