Ang. festlokalet

Ang. festlokalet

Vi åbner pr. dags dato festlokalet igen.

Grundet Covid-19 er det muligt at aflyse sit arrangement og få det fulde depositum (og evt. leje) refunderet. Dette løber frem til og med 31/7. Refusionen sker gennem beboerkontoret og skal ske senest 7 dage før lokalet er lejet.

Det er den enkelte festarrangørs eget ansvar at overholde lovgivning og påbud omkring antallet af mennesker der må samles. I skrivende stund er det 10 personer der er max.

Hvis der er spørgsmål kontakt da beboerkontoret – mere under kontakt.