Kategoriarkiv: Varslinger

Varslinger til beboer

Renovering af fællesvaskerier

Begyndende i næste uge bliver arbejdet med at renovere og modernisere Morbærhavens fire fællesvaskerier sat igang. 

Du kan i teksten herunder læse mere om de forestående projekter.

Fællesvaskerierne

Vores nuværende vaskerimaskiner er nu 10 år gamle og trænger til udskiftning. Bestyrelsen har efter en tilbudsrunde valgt Nortec som ny leverandør. 

Vaskerierne vil blive udstyret med 6 vaskemaskiner med forøget kapacitet, samt 4 varmepumpe tørretumblere.

Tørretumblere og energikrise

Det lukkede varmepumpesystem betyder at maskinerne affugter og genanvender luften i tørretumblerne, hvilket betyder, at tøjet kan tørres ved lavere temperatur, hvilket skåner tøjets fibre, er energibesparende og giver os et mere miljøvenligt resultat. De nye varmepumpe tørretumblere vil konkret resultere i en besparelse på 40-60% i elforbrug og CO2-udledning

Neutralt vaskemiddel

Som del af aftalen med Nortec kommer vi fremover til at benytte os af vaskemiddel fra Neutral. Med over 40 års erfaring og udviklet i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet sikrer vi os med Neutral et vaskemiddel som er uden parfume og tilsætningsstoffer, samt har “Den Blå Krans”-mærket og Svanemærket. 

Social- og miljøindsats

I forbindelse med renoveringen har det været vigtigt for bestyrelsen, at renoveringen bliver forankret som en sammenhængende del af selskabets sociale- og miljømæssige indsats.

Vi fik derfor Nortec til at udfærdige et indretningsforslag med fokus på bedre at afspejle AUBs rød-grønne værdisæt ved at gøre vaskerierne mere miljøvenlige og æstetisk indbydende.

Forhåbningen er, at vi ved at gøre vaskerierne mere indbydende bl.a. kan skabe større interaktion mellem beboerne og bekæmpe socialisolation og ensomhed. 

Derudover ønsker vi som en del af vores miljøstrategi at gøre det mere tiltalende at benytte fællesvaskerierne fremfor at erhverve sig egne maskiner – som vi oplever at en del af vores beboere gør i dag, hvilket både er dyrere for vores enkelte beboere, samt resulterer i et større miljøaftryk end anvendelsen af fællesvaskerierne.

Det nuværende inventar og generelle indretning af vores fællesvaskerier er desuden snart 30 år gammel og meget utidssvarende og har derfor i høj grad brug for at blive moderniseret.

Så overordnet ønsker vi at gøre noget mere ud af vaskerierne med en gennemgående renovering således at vi overfor nuværende og fremtidige beboere kan promovere os på moderne og indbydende fællesvaskerierne.

Tidsplan for renoveringen er som følger:


Center 1 – 24. april – 29. maj 2023
Center 3 – 8. maj – 12. juni 2023
Center 4 – 22. maj – 23. juni 2023
Center 2 – 6. juni – 7. juli 2023

Vaskerierne vil være lukket for adgang i perioden hvor renoveringen foregår og du vil derfor skulle benytte jer af de andre vaskerier i perioden.

Udskiftning af vandrør, 2. etape

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 44 Blok 8
Uge 45 Blok 9
Uge 46 Blok 10
Uge 47 Blok 11
Uge 48 Blok 12
Uge 49 Blok 14
Uge 50 Blok 18
Uge 51 Blok 19
Uge 52 Blok 20
Uge 1 Blok 22
Uge 2 Blok 23
Uge 3 Blok 24
Uge 4 Blok 25
Uge 5 Blok 26
Uge 6 Blok 27
Uge 7 Blok 28
Uge 8 Blok 29
Uge 9 Blok 30
 
Med venlig hilsen
Administrationen.

Varsling af lejeforhøjelse

Til beboerne i Morbærhaven

Der er nu udarbejdet budget for 2023, som indebærer en lejeforhøjelse på 3,90%. Der henvises til driftsbudgettet (link).

Antennebidraget udgør 0 kr. mdl., pr. 1/1 2023. Bidrag for internetopkobling udgør 45 kr. mdl. pr. lejemål.

I overensstemmelse med bestemmelserne herom i institutionens vedtægter og efter godkendelse på afdelingsmødet, samt under henvisning til lov om leje af almene boliger kap. 3 varsles der hermed til ikrafttræden pr. 1/1 2023 en lejeforhøjelse på 3,90%. Den procentuelle stigning fordeles blandt samtlige beboelseslejemål efter indbyrdes værdi (m2).

Lejeforhøjelsesberegning og dens fordeling på lejemålstyperne fremgår af nedenstående opstilling:

Det månedlige aconto beløb til el øges med kr. 100,00 for alle lejemål pr. 1/1 2023.

  Nuværende mdl. leje Mdl. for-højelse i kr.

Ny mdl.

leje excl. beboer-forenings-kontin-gent, a/c varme og el

Á conto mdl. varme-bidrag Á conto mdl. el-bidrag Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme-bidrag BF-kon-tin-gent Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme og beboer-forenings-kontingent Budget-teret udd.-fradrag Ny mdl. leje efter udd.-fradrag
1-rums lejemål 2.474 96 2.570 300 403 3.273 45 3.318 126 3.192
1½-rums lejemål (41,5m2) 4.080 159 4.239 480 585 5.304 45 5.349 207 5.142
1½-rums lejemål (49,4m2) 4.860 190 5.050 570 655 6.275 45 6.320 249 6.071
2-rums lejemål 4.886 191 5.077 580 655 6.312 90 6.402 249 6.153

Udskiftning af vandrør

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 30 Blok 15
Uge 31 Blok 17
uge 32 Blok 13
Uge 33 Blok 6
Uge 36 Blok 1
Uge 37 Blok 2
Uge 38 Blok 105
Uge 39 Blok 3
Uge 40 Blok 4
Uge 41 Blok 5
Uge 42 Blok 36
Uge 43 Blok 7

Med venlig hilsen
Administrationen.

Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Driftsproblemer på netværket

Vi har i øjeblikket nogle problemer med vores firewall som betyder, at nogle brugere/enheder vilkårligt ikke bliver tilladt at få forbindelse til internettet.
 
Vores teknikere arbejder på sagen. Vi beklager de gener det må medføre og håber på tålmodighed og forståelse mens vi udbedrer fejlen.
Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Netværksarbejde i weekenden 22.-23. januar 2022

English below

Der vil i den kommende weekend (d. 22 og 23) igen kunne være korte udfald, da vi stadig er ved at rulle nye switche ud på gangene. Udfaldene forventes at vare ca 2-5 minutter medmindre der opstår noget uforudset.

Hvis udfaldet være længere end forventet kan Netværksgruppen kontaktes på help@aub.dk (husk at skrive din adresse, så vi kan hjælpe bedst muligt)

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Du kan finde løbende opdateringer på arbejdet på netværksgruppens Facebook side hér

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In the coming weekend (22nd and 23rd) there may again be short outages , as we are still rolling out new switches in the corridors. The outages are expected to last about 2-5 minutes unless something unexpected occurs.

If the outages are longer than expected, the Network Group can be contacted at help@aub.dk (remember to write your address so we can help best as possible)

We apologize for any inconvenience this may cause

You can find regular updates on the work on the network group’s Facebook page here

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

netværksgruppen arbejder

Netværksarbejde i weekenden 14.-16. januar 2022

English below

I forbindelse med netværksgruppens arbejde med at udskifte netværksswitche på alle gangene kan der forekomme udfald på internetforbindelsen i weekenden den 14.-16. januar 2022. Vi vil bestræbe os på at udfaldene vil være kortvarige for de enkelte beboere. Udfaldene vil typisk have en varighed på omkring 5 minutter.

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In connection with the network group’s work to replace network switches for all the corridors, there may be outages on the internet connection during the weekend of the 14th-16th of January 2022. We will strive for the outcomes to be short-lived for the all residents. The outcomes will typically have a duration of about 5 minutes.

We apologize for any inconvenience this may cause

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

Internet arbejde på søndag den 12. december / Internet work on Sunday, December 12th

English below

I forbindelse med netværksgruppens arbejdsdag på søndag, vil der  være kortvarige udfald for enkelte beboere. Udfaldene vil typisk have en varighed af omkring 20 minutter.
Arbejdet sker i forbindelse med klargøring til installation af nyt udstyr til næste år.

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

During the network group’s working day on Sunday, there will be short-term outcomes for some residents. The outcomes will typically have a duration of about 20 minutes.
The work is being done in connection with preparation for the installation of new equipment next year.

We apologize for any inconvenience this may cause

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

Internet arbejde…

English below

Husk at det blandt andet er i denne weekend der bliver arbejdet på netværket i Morbærhaven.
For at hjælpe jer beboere vil vi løbende opdatere her hvilke blokke der er ramt.

Med venlig hilsen
Netgruppen

This weekend we will be working on the network in Morbærhaven. For your convenience we’ll try to keep you updated on which blocks are currently being worked on.

Kind regards
Netgruppen

Første gruppe blokke vi arbejder på er/first group of blocks are:

Blok 3 – 23