Kategoriarkiv: Varslinger

Varslinger til beboer

Renovering af parkeringspladserne

Fra på mandag den 20. november starter vi arbejdet med at asfaltere parkeringspladserne på det grønne og blå markerede område (se kort nedenfor).

Afhængigt af vejret vil området være afspærret hele ugen. Det vil derfor ikke være muligt at benytte parkeringspladserne i denne periode.

Mandag påbegyndes arbejdet med at fjerne brostensrenderne i det grønne markerede område. For at minimere gener, vil vi lukke adgangen til den ene halvdel af det grønne område ad gangen, med start fra skraldestationen og væk fra tennisbanerne. Denne halvdel vil være spærret, og parkering vil være forbudt både mandag og tirsdag.

Derefter vil Blomsterkrogen (det blå markerede område) være spærret tirsdag, onsdag og torsdag. Vi vil kun spærre den side af vejen, hvor arbejdet udføres, og det vil stadig være muligt at køre på vejen og parkere på den modsatte side for beboerne.

Den sidste halvdel af det grønne markerede område, fra skraldestationen og mod tennisbanerne, vil blive spærret onsdag og torsdag.

Vær opmærksom på at dårligt vejr kan skubbe til planlægningen.

Servicearbejde på netværket

English below

Som et led i opgraderingen af Morbærhavens netværksinfrastruktur vil der i den kommende periode blive udført nødvendigt servicearbejde på forskellige dele af Morbærhavens netværk.

Som en del af arbejdet vil der blive opsat nye netværksswitche som vil levere op til 10x hurtigere forbindelse ud til hver af gangene, samt blive konfigureret ny en firewall opsætning med det formål at give øge stabiliteten og sikkerheden på netværket. 

I den forbindelse vil der være forventet nedetid for de berørte områder.
Arbejdet vil blive udført med et center ad gangen pr. uge.

Tidsplan for arbejdet, samt berørte lejemål:

 • Uge 41 – Center 3 – onsdag d. 11/10 og torsdag d. 12/10
  Berørte lejemål: 35-39, 48-57, samt 65-71
 • Uge 42 – Center 1 – onsdag d. 18/10 og torsdag d. 19/10 
  Berørte lejemål: Blok 1-5, 80-89, samt 93-97
 • Uge 43 – Center 4 – onsdag d. 25/10 og torsdag d. 26/10
  Berørte lejemål: Blok 6-26, samt 40-43
 • Uge 44 – Center 5 – onsdag d. 1/11 og torsdag d. 2/11 *(kl. 13-15) 
  Berørte lejemål: Blok 27-34, 44-47, samt 58-64
 • Uge 45 – Center 4 – onsdag d. 8/11 og torsdag d. 9/11
  Berørte lejemål: Blok 6-26, samt 40-43
 • Uge 46 – Center 2 – fredag d. 17/11 *(kl. 12-14)
  Berørte lejemål: Blok 72-79, 90-92, samt 98-109

Servicevinduet vil have en varighed af 2 timer og er planlagt til at være afholdt i tidsrummet kl. 10-12*

Vi beklager de gener der vil være i forbindelse med opgraderingen, men beder om jeres forståelse for nødvendigheden af arbejdet.
 

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger

————————————————————————

As part of the upgrade of Morbærhaven’s network infrastructure, necessary maintenance work will be carried out on various parts of Morbærhaven’s network in the upcoming period.

As part of the work, new network switches will be installed to provide up to 10 times faster connectivity to each corridor, and a new firewall setup will be configured to increase network stability and security.

In connection with this, there will be expected downtime for the affected areas. The work will be carried out one center at a time per week.

Schedule for the work, and affected leases:

 • Uge 41 – Center 3 – onsdag d. 11/10 og torsdag d. 12/10
  Affected leases: Corridor 35-39, 48-57, and 65-71
 • Week 42 – Center 1 – Wednesday, 18/10, and Thursday, 19/10
  Affected leases: Corridor 1-5, 80-89, and 93-97
 • Week 43 – Center 4 – Wednesday, 25/10, and Thursday, 26/10
  Affected leases: Corridor 6-26, and 40-43
 • Week 44 – Center 2 – Wednesday, 1/11, and Thursday, 2/11
  Affected leases: Corridor 72-79, 90-92, and 98-109
 • Week 45 – Center 5 – Wednesday, 8/11, and Thursday, 9/11
  Affected leases: Corridor 27-34, 44-47, and 58-64

The maintenance window will have a duration of 2 hours and is planned to take place from 10:00 AM to 12:00 PM.

We apologize for any inconvenience caused by the upgrade but kindly request your understanding of the necessity of the work.

Best regards, Albertslund Youth Housing

Støj i forbindelse med renovering af køkkener

Fra og med på torsdag d. 31. august og en måned frem påbegynder vi arbejdet med at lave nye køkkener i flyttelejlighederne. Der kan derfor forkomme støj indtil kl. 19 i hverdagen og mellem 9-15 i weekenderne.
 
Vi beklager ulejligheden!
 
I vil selvfølgelig få besked, når det er jeres tur til at få nye køkkener.

Internet nedbrud

En ulykke kommer sjældent alene… Det startede med strømnedbrud som ramte datacentret… Så fejlede backup generatoren… og kl 04:24 i nat fejlede en af vores såkaldte “core switche” i Center 3.
 
Efter omstændig fejlsøgning og forsøg på fejlretning af switchen er den endelig blevet erklæret død.
 
Det betyder desværre, at alle de blokke der ligger omkring Center 3 vil være uden internet frem til at vi kan få udskiftet switchen.
 
Vores dygtige teknikere arbejder på fulde omdrejninger for at gøre ventetiden så kort som muligt, men vi kan desværre ikke love noget konkret tidspunkt for hvornår at der er genetableret forbindelse til omverdenen igen.
 
Et konservativt skøn er, at vi tidligst i løbet af onsdagen har alle med igen.
 
Vi beklager al den ulejlighed det må give.

Renovering af fællesvaskerier

Begyndende i næste uge bliver arbejdet med at renovere og modernisere Morbærhavens fire fællesvaskerier sat igang. 

Du kan i teksten herunder læse mere om de forestående projekter.

Fællesvaskerierne

Vores nuværende vaskerimaskiner er nu 10 år gamle og trænger til udskiftning. Bestyrelsen har efter en tilbudsrunde valgt Nortec som ny leverandør. 

Vaskerierne vil blive udstyret med 6 vaskemaskiner med forøget kapacitet, samt 4 varmepumpe tørretumblere.

Tørretumblere og energikrise

Det lukkede varmepumpesystem betyder at maskinerne affugter og genanvender luften i tørretumblerne, hvilket betyder, at tøjet kan tørres ved lavere temperatur, hvilket skåner tøjets fibre, er energibesparende og giver os et mere miljøvenligt resultat. De nye varmepumpe tørretumblere vil konkret resultere i en besparelse på 40-60% i elforbrug og CO2-udledning

Neutralt vaskemiddel

Som del af aftalen med Nortec kommer vi fremover til at benytte os af vaskemiddel fra Neutral. Med over 40 års erfaring og udviklet i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet sikrer vi os med Neutral et vaskemiddel som er uden parfume og tilsætningsstoffer, samt har “Den Blå Krans”-mærket og Svanemærket. 

Social- og miljøindsats

I forbindelse med renoveringen har det været vigtigt for bestyrelsen, at renoveringen bliver forankret som en sammenhængende del af selskabets sociale- og miljømæssige indsats.

Vi fik derfor Nortec til at udfærdige et indretningsforslag med fokus på bedre at afspejle AUBs rød-grønne værdisæt ved at gøre vaskerierne mere miljøvenlige og æstetisk indbydende.

Forhåbningen er, at vi ved at gøre vaskerierne mere indbydende bl.a. kan skabe større interaktion mellem beboerne og bekæmpe socialisolation og ensomhed. 

Derudover ønsker vi som en del af vores miljøstrategi at gøre det mere tiltalende at benytte fællesvaskerierne fremfor at erhverve sig egne maskiner – som vi oplever at en del af vores beboere gør i dag, hvilket både er dyrere for vores enkelte beboere, samt resulterer i et større miljøaftryk end anvendelsen af fællesvaskerierne.

Det nuværende inventar og generelle indretning af vores fællesvaskerier er desuden snart 30 år gammel og meget utidssvarende og har derfor i høj grad brug for at blive moderniseret.

Så overordnet ønsker vi at gøre noget mere ud af vaskerierne med en gennemgående renovering således at vi overfor nuværende og fremtidige beboere kan promovere os på moderne og indbydende fællesvaskerierne.

Tidsplan for renoveringen er som følger:


Center 1 – 24. april – 29. maj 2023
Center 3 – 8. maj – 12. juni 2023
Center 4 – 22. maj – 23. juni 2023
Center 2 – 6. juni – 7. juli 2023

Vaskerierne vil være lukket for adgang i perioden hvor renoveringen foregår og du vil derfor skulle benytte jer af de andre vaskerier i perioden.

Udskiftning af vandrør, 2. etape

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 44 Blok 8
Uge 45 Blok 9
Uge 46 Blok 10
Uge 47 Blok 11
Uge 48 Blok 12
Uge 49 Blok 14
Uge 50 Blok 18
Uge 51 Blok 19
Uge 52 Blok 20
Uge 1 Blok 22
Uge 2 Blok 23
Uge 3 Blok 24
Uge 4 Blok 25
Uge 5 Blok 26
Uge 6 Blok 27
Uge 7 Blok 28
Uge 8 Blok 29
Uge 9 Blok 30
 
Med venlig hilsen
Administrationen.

Varsling af lejeforhøjelse

Til beboerne i Morbærhaven

Der er nu udarbejdet budget for 2023, som indebærer en lejeforhøjelse på 3,90%. Der henvises til driftsbudgettet (link).

Antennebidraget udgør 0 kr. mdl., pr. 1/1 2023. Bidrag for internetopkobling udgør 45 kr. mdl. pr. lejemål.

I overensstemmelse med bestemmelserne herom i institutionens vedtægter og efter godkendelse på afdelingsmødet, samt under henvisning til lov om leje af almene boliger kap. 3 varsles der hermed til ikrafttræden pr. 1/1 2023 en lejeforhøjelse på 3,90%. Den procentuelle stigning fordeles blandt samtlige beboelseslejemål efter indbyrdes værdi (m2).

Lejeforhøjelsesberegning og dens fordeling på lejemålstyperne fremgår af nedenstående opstilling:

Det månedlige aconto beløb til el øges med kr. 100,00 for alle lejemål pr. 1/1 2023.

  Nuværende mdl. leje Mdl. for-højelse i kr.

Ny mdl.

leje excl. beboer-forenings-kontin-gent, a/c varme og el

Á conto mdl. varme-bidrag Á conto mdl. el-bidrag Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme-bidrag BF-kon-tin-gent Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme og beboer-forenings-kontingent Budget-teret udd.-fradrag Ny mdl. leje efter udd.-fradrag
1-rums lejemål 2.474 96 2.570 300 403 3.273 45 3.318 126 3.192
1½-rums lejemål (41,5m2) 4.080 159 4.239 480 585 5.304 45 5.349 207 5.142
1½-rums lejemål (49,4m2) 4.860 190 5.050 570 655 6.275 45 6.320 249 6.071
2-rums lejemål 4.886 191 5.077 580 655 6.312 90 6.402 249 6.153

Udskiftning af vandrør

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 30 Blok 15
Uge 31 Blok 17
uge 32 Blok 13
Uge 33 Blok 6
Uge 36 Blok 1
Uge 37 Blok 2
Uge 38 Blok 105
Uge 39 Blok 3
Uge 40 Blok 4
Uge 41 Blok 5
Uge 42 Blok 36
Uge 43 Blok 7

Med venlig hilsen
Administrationen.

Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Driftsproblemer på netværket

Vi har i øjeblikket nogle problemer med vores firewall som betyder, at nogle brugere/enheder vilkårligt ikke bliver tilladt at få forbindelse til internettet.
 
Vores teknikere arbejder på sagen. Vi beklager de gener det må medføre og håber på tålmodighed og forståelse mens vi udbedrer fejlen.