Kategoriarkiv: Varslinger

Varslinger til beboer

Udskiftning af vandrør

Alle lejere vil få en varslingsseddel ind af døren med en kuvert til nøgle, såfremt man ikke er hjemme. Nøglen kan afleveres til administrationskontoret i Center 2, eller der kan laves aftale med VVS firmaet.

Uge 30 Blok 15
Uge 31 Blok 17
uge 32 Blok 13
Uge 33 Blok 6
Uge 36 Blok 1
Uge 37 Blok 2
Uge 38 Blok 105
Uge 39 Blok 3
Uge 40 Blok 4
Uge 41 Blok 5
Uge 42 Blok 36
Uge 43 Blok 7

Med venlig hilsen
Administrationen.

Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Driftsproblemer på netværket

Vi har i øjeblikket nogle problemer med vores firewall som betyder, at nogle brugere/enheder vilkårligt ikke bliver tilladt at få forbindelse til internettet.
 
Vores teknikere arbejder på sagen. Vi beklager de gener det må medføre og håber på tålmodighed og forståelse mens vi udbedrer fejlen.
Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Netværksarbejde i weekenden 22.-23. januar 2022

English below

Der vil i den kommende weekend (d. 22 og 23) igen kunne være korte udfald, da vi stadig er ved at rulle nye switche ud på gangene. Udfaldene forventes at vare ca 2-5 minutter medmindre der opstår noget uforudset.

Hvis udfaldet være længere end forventet kan Netværksgruppen kontaktes på help@aub.dk (husk at skrive din adresse, så vi kan hjælpe bedst muligt)

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Du kan finde løbende opdateringer på arbejdet på netværksgruppens Facebook side hér

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In the coming weekend (22nd and 23rd) there may again be short outages , as we are still rolling out new switches in the corridors. The outages are expected to last about 2-5 minutes unless something unexpected occurs.

If the outages are longer than expected, the Network Group can be contacted at help@aub.dk (remember to write your address so we can help best as possible)

We apologize for any inconvenience this may cause

You can find regular updates on the work on the network group’s Facebook page here

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

netværksgruppen arbejder

Netværksarbejde i weekenden 14.-16. januar 2022

English below

I forbindelse med netværksgruppens arbejde med at udskifte netværksswitche på alle gangene kan der forekomme udfald på internetforbindelsen i weekenden den 14.-16. januar 2022. Vi vil bestræbe os på at udfaldene vil være kortvarige for de enkelte beboere. Udfaldene vil typisk have en varighed på omkring 5 minutter.

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In connection with the network group’s work to replace network switches for all the corridors, there may be outages on the internet connection during the weekend of the 14th-16th of January 2022. We will strive for the outcomes to be short-lived for the all residents. The outcomes will typically have a duration of about 5 minutes.

We apologize for any inconvenience this may cause

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

Internet arbejde på søndag den 12. december / Internet work on Sunday, December 12th

English below

I forbindelse med netværksgruppens arbejdsdag på søndag, vil der  være kortvarige udfald for enkelte beboere. Udfaldene vil typisk have en varighed af omkring 20 minutter.
Arbejdet sker i forbindelse med klargøring til installation af nyt udstyr til næste år.

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

During the network group’s working day on Sunday, there will be short-term outcomes for some residents. The outcomes will typically have a duration of about 20 minutes.
The work is being done in connection with preparation for the installation of new equipment next year.

We apologize for any inconvenience this may cause

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

Internet arbejde…

English below

Husk at det blandt andet er i denne weekend der bliver arbejdet på netværket i Morbærhaven.
For at hjælpe jer beboere vil vi løbende opdatere her hvilke blokke der er ramt.

Med venlig hilsen
Netgruppen

This weekend we will be working on the network in Morbærhaven. For your convenience we’ll try to keep you updated on which blocks are currently being worked on.

Kind regards
Netgruppen

Første gruppe blokke vi arbejder på er/first group of blocks are:

Blok 3 – 23

Planlagt nedetid i weekenderne i april/maj – Expected downtime in the weekends in april/may

English below

Fredag, lørdag og søndage i april og maj kan der være udfald på internettet i Morbærhaven, dette er på grund af opgradering samt vedligeholdelse af infrastrukturen.
Det vil være gældende fra fredag d. 9. april til og med søndag d. 30. maj.
Arbejdet vil starte fredag aften kl. 18.00 til søndag kl. 00.00.
Hvis du oplever problemer med dit i hverdagene, er du velkommen til at kontakte netgruppen (enten her på facebook.com/HelpAUB eller pr. mail: help@aub.dk (HUSK at oplyse din adresse))
AUBs hjemmeside vil blive flyttet fredag d. 9. april, derfor vil den ikke være tilgængelig denne aften.

Med venlig hilsen.
Morbærhavens Internetsupport & Albertslund Ungdomsboliger

——————————————————————

Friday, Saturday and Sundays in April and May there may be outages on the internet in Morbærhaven, this is due to upgrading and maintenance of the infrastructure.
It will be valid from Friday 9 April until and including Sunday 30 May.
The work will start on Friday evening at 18:00 to Sunday at 00.00.
If you experience problems with yours on weekdays, you are welcome to contact the online group (either here on facebook.com/HelpAUB or by email: help@aub.dk (REMEMBER to provide your address))
AUB’s website will be moved on Friday 9 April, therefore it will not be available this evening.

King regards.
Morbærhaven’s Internet Support & Albertslund Ungdomsboliger

Planlagt nedetid / Expected downtime – 20.03.2021

På lørdag d. 20. marts 2021 mellem kl. 12.00 og kl. 00.00 vil Morbærhavens systemadministratore opgradere yderligere dele af Morbærhavens infrastruktur.
Derfor kan der være nedetid på internettet i dette tidsrum.
Vi beklager de evt. gener som dette kan give.
 
Med venlig hilsen.
Morbærhavens Internetsupport & Albertslund Ungdomsboliger
 
——————————————————————
 
On Saturday 20 March 2021 between 12:00 and at At 00.00, Morbærhaven’s system administrators will upgrade additional parts of Morbærhaven’s infrastructure.
Therefore, there may be downtime on the internet during this time.
We apologize for the inconvenience this might cause.
 
Kind regards
The Internetsupportgroup for Morbærhaven & Albertslund Ungdomsboliger

Planlagt nedetid / Expected downtime – 14.03.2021

English below
 
Natten til mandag opgraderede Netgruppen dele af Morbærhavens infrastuktur. Vi blev desværre ikke færdige. Derfor vil Netgruppen på søndag (14. marts 2021) fra kl. 12.00 til kl. 00.00 genoptage arbejdet. Derfor kan internettet forsvinde i løbet af dagen. Vi beklager de evt. gener som dette kan give.
 
Mvh.
Morbærhavens Internetsupport & Albertslund Ungdomsboliger
 
———————————————–
 
Parts of the infrastructure in Morbærhaven was upgraded on the 8th during the planned downtime. Unfortunately, we did not finish all of the planned upgrades. Therefore, we will have to resume the work on Sunday the 14th of March 2021 between 12.00 and 00.00. Residents might experience downtime during this period. We apologize for the inconvenience this might cause.
 
Kind regards
 
The Internetsupportgroup for Morbærhaven & Albertslund Ungdomsboliger

Opdatering af Infrastruktur -Internet

Der vil være udfald på internettet fra klokken 18.30 og nogle timer frem.

Update 19.25
Vi er bekendt med at der er problemer med switchen på gang 98. Vi arbejder på at få den online hurtigst muligt.

Update 19.29
Switchen på gang 98 er nu online igen

15/02-2021

Der vil være udfald fra kl 03:00 til 07:00 på internettet.

Update kl 06:38 – Vi er tilbage i normal drift igen, ved problemer genstart jeres udstyr.

Mvh
Albertslund Ungdomsboliger