Category Archives: Varslinger

Varslinger til beboer

Internet arbejde…

English below

Husk at det blandt andet er i denne weekend der bliver arbejdet på netværket i Morbærhaven.
For at hjælpe jer beboere vil vi løbende opdatere her hvilke blokke der er ramt.

Med venlig hilsen
Netgruppen

This weekend we will be working on the network in Morbærhaven. For your convenience we’ll try to keep you updated on which blocks are currently being worked on.

Kind regards
Netgruppen

Første gruppe blokke vi arbejder på er/first group of blocks are:

Blok 3 – 23

Planlagt nedetid i weekenderne i april/maj – Expected downtime in the weekends in april/may

English below

Fredag, lørdag og søndage i april og maj kan der være udfald på internettet i Morbærhaven, dette er på grund af opgradering samt vedligeholdelse af infrastrukturen.
Det vil være gældende fra fredag d. 9. april til og med søndag d. 30. maj.
Arbejdet vil starte fredag aften kl. 18.00 til søndag kl. 00.00.
Hvis du oplever problemer med dit i hverdagene, er du velkommen til at kontakte netgruppen (enten her på facebook.com/HelpAUB eller pr. mail: help@aub.dk (HUSK at oplyse din adresse))
AUBs hjemmeside vil blive flyttet fredag d. 9. april, derfor vil den ikke være tilgængelig denne aften.

Med venlig hilsen.
Morbærhavens Internetsupport & Albertslund Ungdomsboliger

——————————————————————

Friday, Saturday and Sundays in April and May there may be outages on the internet in Morbærhaven, this is due to upgrading and maintenance of the infrastructure.
It will be valid from Friday 9 April until and including Sunday 30 May.
The work will start on Friday evening at 18:00 to Sunday at 00.00.
If you experience problems with yours on weekdays, you are welcome to contact the online group (either here on facebook.com/HelpAUB or by email: help@aub.dk (REMEMBER to provide your address))
AUB’s website will be moved on Friday 9 April, therefore it will not be available this evening.

King regards.
Morbærhaven’s Internet Support & Albertslund Ungdomsboliger

Planlagt nedetid / Expected downtime – 20.03.2021

På lørdag d. 20. marts 2021 mellem kl. 12.00 og kl. 00.00 vil Morbærhavens systemadministratore opgradere yderligere dele af Morbærhavens infrastruktur.
Derfor kan der være nedetid på internettet i dette tidsrum.
Vi beklager de evt. gener som dette kan give.
 
Med venlig hilsen.
Morbærhavens Internetsupport & Albertslund Ungdomsboliger
 
——————————————————————
 
On Saturday 20 March 2021 between 12:00 and at At 00.00, Morbærhaven’s system administrators will upgrade additional parts of Morbærhaven’s infrastructure.
Therefore, there may be downtime on the internet during this time.
We apologize for the inconvenience this might cause.
 
Kind regards
The Internetsupportgroup for Morbærhaven & Albertslund Ungdomsboliger

Planlagt nedetid / Expected downtime – 14.03.2021

English below
 
Natten til mandag opgraderede Netgruppen dele af Morbærhavens infrastuktur. Vi blev desværre ikke færdige. Derfor vil Netgruppen på søndag (14. marts 2021) fra kl. 12.00 til kl. 00.00 genoptage arbejdet. Derfor kan internettet forsvinde i løbet af dagen. Vi beklager de evt. gener som dette kan give.
 
Mvh.
Morbærhavens Internetsupport & Albertslund Ungdomsboliger
 
———————————————–
 
Parts of the infrastructure in Morbærhaven was upgraded on the 8th during the planned downtime. Unfortunately, we did not finish all of the planned upgrades. Therefore, we will have to resume the work on Sunday the 14th of March 2021 between 12.00 and 00.00. Residents might experience downtime during this period. We apologize for the inconvenience this might cause.
 
Kind regards
 
The Internetsupportgroup for Morbærhaven & Albertslund Ungdomsboliger

Opdatering af Infrastruktur -Internet

Der vil være udfald på internettet fra klokken 18.30 og nogle timer frem.

Update 19.25
Vi er bekendt med at der er problemer med switchen på gang 98. Vi arbejder på at få den online hurtigst muligt.

Update 19.29
Switchen på gang 98 er nu online igen

15/02-2021

Der vil være udfald fra kl 03:00 til 07:00 på internettet.

Update kl 06:38 – Vi er tilbage i normal drift igen, ved problemer genstart jeres udstyr.

Mvh
Albertslund Ungdomsboliger

Udfald i vandforsyningen.

Mandag d. 8. og tirsdag d. 9. februar ml kl 7 og 16 kan der opstå udfald i vandforsyningen. Det gælder både det kolde og det varme vand. Det gælder ikke varmen i lejlighederne.

– Med venlig hilsen

Administrationen.

CORONAVIRUS  – Opdatering 18/3-2020

CORONAVIRUS  

I henhold til Statsministerens pressemeddelelse d. 17/3-2020 er der nu nye tiltag for at mindske risikoen for smitte med Coronavirus i Morbærhaven. 

Disse forholdsregler træder i kraft 18/3-2020 kl. 10.00. AUB genevaluerer forholdsreglerne når det er nødvendigt og senest d. 27/3-2020. 

Gruppeaktiviteter 

 • Al adgang til motionslokalerne afskæres. Lokalerne er hermed lukket, i henhold til det påbud der lovmæssigt er kommet ved pressemeddelelsen d. 17/3-2020. De der har adgang nu, har det igen lige så snart Statsministeren og Sundhedsstyrelsen melder ud det er okay igen. 
 • Hvis man færdes i gruppelokalerne der ikke er lukkede, vil vi på det kraftigste anbefale at man maksimalt er 10 mennesker.  
 • Det er frit for de enkelte grupper om lokalet ønskes lukket for medlemmer. Dette skal, i henhold til beskeden fra AUB d. 12/3-2020, stadig foregå ved at kontaktpersonerne kontakter AUB eller AB med forklaring om hvorfor det ønskes.  

Beboerdemokratiet 

 • Bestyrelsesmødet d. 19/3-2020 er aflyst grundet bestyrelsens størrelse i henhold til påbuddet mod at mødes mere end 10 personer. 
 • Bestyrelsesmødet d. 2/4-2020 er som udgangspunkt ikke aflyst, men hvis påbuddet om forsamlinger forlænges vil mødet muligvis blive afholdt over Skype, mere info vil komme hvis det bliver nødvendigt. 
 • Fællesmødet 16/4-2020 er som udgangspunkt ikke aflyst.  

Fællessalen og festlokalet 

 • Vi opfordrer på det kraftigste til at alle arrangementer i både fællessalen og festlokalet aflyses, i første omgang resten af marts, men muligvis længere frem i tiden. 
 • De der har lejet festlokalet mellem 18/3-2020 og 30/4-2020 kan frit få refunderet lejen og depositum hvis man ikke ønsker at afholde sit arrangement alligevel. 
 • Det vil ikke være muligt at reservere/leje Fællessalen eller festlokalet så længe der er påbud mod forsamlinger. Vi melder ud når der igen er åbent for reserveringer/leje. 

Vaskerierne 

 • Udvis forsigtighed og vent eventuelt udenfor hvis der er flere inde at vaske. 
 • Brug www.aub.dk/vaskerioversigt til at tjekke om der er ledige maskiner inden I bevæger jer mod vaskeriet 

Administrationen og beboerkontoret – forholdsreglerne for Administrationen fungerer rigtig fint og fortsætter derfor som beskrevet 12/3-2020. Beboerkontoret holder lukket pr. d. 18 marts 2020 til den 1. April 2020

Pas på jer selv og hinanden 

Formandskabet for boligorganisationen (AUB) og bestyrelsen for Afdelingen og Beboerforeningen (AB) 

Info til grupperne ang. coronarisiko

AUB har holdt møde i dag hvor vi har evalueret vores smitterisiko i Morbærhaven. Vi vil på baggrund af dette anbefale at alle grupper i Morbærhaven indstiller gruppemøder og fælles aktiviteter.

Dette er en anbefaling, vi vil i AUB lade det være op til de enkelte grupper hvilke foranstaltninger de vælger at tage, men på AUB’s vegne foreslår vi at man i grupperne arbejder ud fra et forsigtighedsprincip og hellere indstiller en aktivitet for meget end en for lidt.

Denne besked er sendt til samtlige kontaktpersoner vi kender, og bør deles med gruppernes medlemmer. Se også den skrivelse (”Administrationen er lukket for personlig henvendelse”) der er sendt ud til alle beboere.

Husk at passe på dig selv og dine medbeboere i den kommende tid

Mvh

Formandsskabet i AUB

Administrationen er lukket for personlig henvendelse / The administration is closed for personal attendance

English below

CORONAVIRUS

Gældende fra 13/3-2020 til og med 27/3-2020.

Grundet Coronavirussen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, samt et generelt forsigtighedsprincip, vælger vi i AUB at lukke for personlig henvendelse via Administrationens skranke.

Hvis du har behov for at kontakte Administrationen skal det ske via telefon eller E-mail (se kontaktmuligheder sidst i denne tekst). Hvis det vurderes at det er bedst din henvendelse sker personligt, får du et tidsrum hvori du kan møde op på Administrationen. Det er vigtigt dette overholdes, så vi kan mindske risikoen for smitte.

Generelt kører AUB på så lavt mandskab som muligt, for at sikre så få smitterisici som overhovedet muligt. Vi ved dette vil give beboerne noget besvær, men vær venlig at vise hensyn, det er en ekstraordinær situation, og vi gør det så godt vi kan.

Ind- og udflytning

Disse restriktioner er også gældende for nøgleudlevering. De der skal hente nøgler vil blive kontaktet om hvornår de skal møde op, eller om de får udleveret nøgler et andet sted (fx ved den nye lejlighed).

Syn foregår så vidt muligt som normalt, du vil blive kontaktet hvis det er nødvendigt for os at ændre tidspunktet for dit syn.

Kontaktmuligheder for Administrationen:

Telefon: 43 46 25 46 eller 43 46 23 46

E-mail: LB@kollegierneskontor.dktbg@kollegierneskontor.dk eller aub@aub.dk

Dette er som udgangspunkt gældende fra 13/3-2020 frem til og med 27/3-2020 medmindre Sundhedsstyrelsen/Folketinget kommer med stramninger. Der vil komme information løbende som der sker ændringer i dette, eller senest d. 27/3-2020.

Husk at passe på dig selv og dine medboere i den kommende tid


In english

Effective from 13/3-2020 through 27/3-2020.

Because of the coronavirus and the Health Agency’s recommendations, the AUB has decided to close for personal attendance at the Administration’s counter.

If you need to contact the Administration it must happen through either phone or via E-mail, see the end of this text for phone numbers and E-mail addresses. If it is deemed necessary to see you in person you will be given an appointment. It is important to follow this appointment time, to lessen the risk of contagion.

Generally, the AUB will be running with as low manpower as possible to minimize the risk of contagion. We do know this will cause some difficulty for the residents, but please show patience, this is an extraordinary situation and we are doing the best we can.

Moving in and out

These restrictions are also in place for the handing over of keys for new residents. The new residents will be contacted personally with a time to show up or setting up an appointment to receive the keys somewhere else (like at the apartment).

The move out inspection will as much as possible happen normally. You will be contacted personally if we need to change your appointment time.

Ways to contact the Administration:

Phone: 43 46 25 46 or 43 46 23 46

E-mail: LB@kollegierneskontor.dktbg@kollegierneskontor.dk or aub@aub.dk

These restrictions are effective from 13/3-2020 to 27/3-2020 unless the Health Agency changes their policies. There will be updates sent out when necessary, or at the latest on the 27/3-2020.

Take care of yourself and your neighbors in the coming days