Archives

billede til månedlig artikel nyt fra afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Så er det officielt blevet sommer, og det betyder fest og glade dage. Det samme gælder for afdelingsbestyrelsen, der er ved at arrangere en fest for alle jer beboere!

TIL- OG FRATRÆDELSER 

Ingen til eller fratrædelser

AB MØDER 

Vi ønsker fra afdelingsbestyrelsen at gentage for venlige reminder om, at alle beboere er velkomne på vores afdelingsbestyrelsesmøder. Disse møder afholdes i konferencelokalet i Center 1 på Beboerkontoret, og nærmere information omkring dato og tidspunkt kan altid findes i kalenderen på sidste side i Det Sædvanlige Fis. Vi vil ligeledes minde om, at såfremt man har spørgsmål til afdelingsbestyrelsen eller hvis der er noget man er utilfreds med, er man altid velkommen til at skrive til os på 

ab@aub.dk

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Afdelingsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, samme tid og sted som fællesmødet. Dette gør vi i håbet om at vi kan få opdateret beboerforeningens vedtægter, så den passer med det aktuelle billede af beboerforeningen. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling med vedtægtsændringsforslag kan findes i denne udgaves Fiset.


EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE

Afdelingsbestyrelsen ønsker også at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde, med fokus på at få flere beboere med i afdelingsbestyrelsen. Indkaldelse til dette møde med dagsorden vil blive omdelt til din postkasse senest 14 dage før mødet, så drømmer du om at være med i afdelingsbestyrelsen, så husk endelig at holde øje med din post! Vi har p.t. 5 frie pladser i afdelingsbestyrelsen, så vi håber at hvis I har interesse i afdelingsbestyrelsesarbejde at I ikke tøver et sekund med at melde jer til. Vi har brug for flere nye og spændende idéer så vi kan forvalte afdelingen og beboerforeningen så godt som muligt, så Morbærhaven kan blive fyldt op af kreativitet og sammenhold.

SANKT HANS FEST 

Efter den lange nedlukning på grund af Corona, har festarrangementerne her ude i Morbærhaven også været lukket ned. Men nu er vi endelig ovre dette kapitel, og derfor håber afdelingsbestyrelsen at I alle vil fejre dette med os. En perfekt anledning hertil vil være vores Sankt Hans fest der er godt igang med at blive stablet på benene. Det bliver d. 23. juni. Læs mere her i Fiset! Der vil være musik, bar og godt selskab. Medbring blot dit bredeste smil og så kvitterer vi med en hyggelig aften og et smil tilbage.

KOMMENDE MØDER 

Næste AB-møde er d. 2. juni 2022 klokken 19 på beboerkontoret. 

Modeldukker

KNIU søger nye medlemmer

Vil du være med til at gøre Morbærhaven til et bedre sted at bo?
Morbærhaven har et Klagenævn- og Indstillingsudvalg, i daglige tale forkortet til “KNIU”. Udvalget består af 7 frivillige beboere samt én repræsentant fra afdelingsbestyrelsen. KNIU har til opgave at behandle klager beboere i mellem, samt  behandle de dispensations-, fremleje- og lejlighedsansøgninger hvor der foreligger særlige omstændigheder.

Medlemmer af KNIU er anonyme og arbejdet i udvalget er underlagt tavshedspligt.

Der holdes normalt 2 møder om måneden. Hvervet er ulønnet, men i forbindelse med møder sørger udvalget for aftensmad og/eller kaffe og kage. Men vigtigst af alt får du mulighed for at være med til at gøre Morbærhaven til et bedre sted at bo.

Enhver beboer i Morbærhaven kan ved ansøgning blive medlem af KNIU.
Det er afdelingsbestyrelsen der træffer valget mellem ansøgerne.

Er du interesseret i at deltage i KNIU skal du derfor skrive en lille ansøgning til afdelingsbestyrelsen. Det skal ikke betragtes som en jobansøgning, så der ikke nogen grund til f.eks. at vedlægge udtalelser fra tidligere arbejdsgivere el. lignende.

Vi kigger på følgende:

  • Hvis du i en tidligere periode har siddet i klagenævnet- og/eller indstillingsudvalget (tidspunkt og hvor længe du var medlem)
  • Hvis du er eller har været aktiv i beboerforeningen; dvs. medlem af afdelingsbestyrelsen, medlem af en aktivitetsgruppe, deltaget i udvalg m.v.
  • Enhver beboerforeningsaktivitet har interesse.
  • Hvor længe du har boet i Morbærhaven.
  • Hvis du udfører eller har udført frivilligt arbejde udenfor Morbærhaven som kunne være relevant, eller hvis du har en uddannelse eller er i gang med en uddannelse med et juridisk, socialt eller psykologisk aspekt.

Ansøgning:
Hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet i KNIU så kan du sende din ansøgning til ab@aub.dk – der er løbende optag i udvalget.

Med venlig hilsen
The Estate Board