Gamergruppen

Gruppebeskrivelse
Gamergruppen er en gruppe under Morbærhavens beboerforening. Gruppens primære aktiviteter er fokuseret omkring at drive vores gaming café samt planlægning og udførelse af gaming arrangementer for gruppens medlemmer og havens øvrige beboere.

Gruppen har hjemme på førstesalen af Center 3, hvor vi har to lokaler. Et stort lokale indrettet med 8-10 hæve/sænkeborde, hvoraf 4 er dedikeret til gamergruppens faste gaming rigs. Det store lokale er desuden indrettet med storskærm og surround sound system.

Gruppens lokaler drives og vedligeholdes af gruppens frivillige.

Målsætningen for Gamergruppen i 2022 er  at vi kan forvandle vores lokale til en “deltids” gaming café for havens beboere i udvalgte tidsrum og på udvalgte dage. Beboere (med gyldigt beboerkort) kan komme op og bruge vores gaming udstyr. Det er tilladt for beboere at have op til 3 gæster med udefra.

Udover de åbne dage er det vores hensigt fortsat at arrangere LAN-arrangementer 2-4 gange om året. Gamergruppens egne lokaler kan rumme ca. 10-12 spillere. Skulle tilslutningen blive større end dette, vil vi bestræbe os på at tilrettelægge det, så vi kan låne fællessalen til afholdelse.

Desuden er det på tegnebrættet at arrangere mini turneringer i free-to-play spil for alle havens beboere med henblik på at øge de sociale aktiviteter.

Gruppen har desuden en Facebook-gruppe og en Discord-server, så sidder du derhjemme og ikke ved hvad du skal spille, eller savner du nogen (nye) at spille med? Så join vores gruppe og vær med!

Vores Discord server.

Vores gruppe på facebook.
Email: mgg@aub.dk

Kontaktperson: Se bagest i “Det Sædvanlige Fis” .

Vedtægter
§1. Gruppens navn er ”Morbærhavens Gamer-gruppe.”

§2. For at blive medlem af gruppen skal man møde op til et af gruppens officielle møder eller et af de officielle begivenheder.

§3. Medlemmer kan medbringe op til tre gæster, som ikke bor i Morbærhaven.

Stk 2.     Et medlem, der medbringer gæster, er til enhver tid ansvarlig for, at disse opfører sig efter vedtægterne og husordenen.

Stk 3.     Når lokalet benyttes, skal der altid være et aktivt medlem af gruppen til stede.

Stk 4.    Morbærhavens beboere har fortrinsret

§4. Regler for brug af lokalet:

Stk 1.    Gruppens fælles ejendom må ikke fjernes fra lokalet.

Ved tilfælde af officielle begivenheder må gruppens kontaktpersoner flytte på gruppens fælles ejendom fra gruppe lokalet.

Stk 2.    Lokalet skal altid forlades i samme stand som man fandt det, eller bedre.

Stk 3.    Der skal være en god omgangstone.

Stk 4.    Man må ikke være synligt beruset af alkohol.

Stk 5.    Der må ikke indtages euforiserende stoffer.

Stk 6.    Man må ikke være påvirket af euforiserende stoffer.

Stk 7.    En kontaktperson kan til enhver tid, ved overtrædelse af §4 Stk. 1 til 6, bede regelbryderen om at pakke sammen og forlade lokalet.

§5. Regler for deltagelse i officielle begivenheder:

Stk 1.    Der må ikke indtages euforiserende stoffer.

Stk 2.    Man må ikke være påvirket af euforiserende stoffer.

Stk 3.    Der må ikke indtages alkoholiske drikke.

Stk 4.    Man må ikke være påvirket af alkohol.

Stk 5.    Gruppens fælles ejendom må ikke fjernes fra det lokale hvor begivenheden bliver afholdt.

Stk 6.    En kontaktperson kan til enhver tid, ved overtrædelse af §5 Stk. 1 til 5, bede regelbryderen om at pakke sammen og forlade begivenheden, og det lokale hvor begivenheden afholdes.

§6.    Ved overtrædelse af vedtægterne eller gruppens ordensregler, ved tyveri eller ved hærværk, må gruppens kontaktpersoner uden varsel, øjeblikkeligt lukke eventuelle gruppe lokale adgange, og ansøge om eventuel ekskludering fra gruppen til AB.

§7.    Gruppens ordensregler kan ændres på et officielt møde, såfremt dette varsles senest 3 dage i forvejen.

§8.    Ændringer af vedtægterne skal godkendes på et af gruppens officielle møder og af  fællesmødet.