Varsling af lejeforhøjelse

Til beboerne i Morbærhaven

Der er nu udarbejdet budget for 2023, som indebærer en lejeforhøjelse på 3,90%. Der henvises til driftsbudgettet (link).

Antennebidraget udgør 0 kr. mdl., pr. 1/1 2023. Bidrag for internetopkobling udgør 45 kr. mdl. pr. lejemål.

I overensstemmelse med bestemmelserne herom i institutionens vedtægter og efter godkendelse på afdelingsmødet, samt under henvisning til lov om leje af almene boliger kap. 3 varsles der hermed til ikrafttræden pr. 1/1 2023 en lejeforhøjelse på 3,90%. Den procentuelle stigning fordeles blandt samtlige beboelseslejemål efter indbyrdes værdi (m2).

Lejeforhøjelsesberegning og dens fordeling på lejemålstyperne fremgår af nedenstående opstilling:

Det månedlige aconto beløb til el øges med kr. 100,00 for alle lejemål pr. 1/1 2023.

  Nuværende mdl. leje Mdl. for-højelse i kr.

Ny mdl.

leje excl. beboer-forenings-kontin-gent, a/c varme og el

Á conto mdl. varme-bidrag Á conto mdl. el-bidrag Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme-bidrag BF-kon-tin-gent Ny mdl. leje inkl. á conto el- og varme og beboer-forenings-kontingent Budget-teret udd.-fradrag Ny mdl. leje efter udd.-fradrag
1-rums lejemål 2.474 96 2.570 300 403 3.273 45 3.318 126 3.192
1½-rums lejemål (41,5m2) 4.080 159 4.239 480 585 5.304 45 5.349 207 5.142
1½-rums lejemål (49,4m2) 4.860 190 5.050 570 655 6.275 45 6.320 249 6.071
2-rums lejemål 4.886 191 5.077 580 655 6.312 90 6.402 249 6.153