Corona: KKIK har lukket kontoret.

Kollegiernes Kontor i København har lukket kontoret for personlige og telefoniske henvendelser indtil videre.
De besvarer mails hver dag indenfor normal kontortid.

Deres mailadresse: kkik@kollegierneskontor.dk

På AUBs administrationskontor er der ingen ændringer.