Dagsordener og referater fjernet fra hjemmesiden.

Dagsordener og referater er midlertidigt fjernet fra hjemmesiden, indtil de opfylder kravene i databeskyttelsesloven (GDPR).