En julehilsen

Kære beboere, frivillige, ansatte og venner af Morbærhaven,

Som vi står på tærsklen til et nyt år, er det med stor glæde og taknemmelighed at jeg på vegne af bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger, ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Må denne tid bringe ro, glæde og tid til refleksion over de mange øjeblikke, vi har delt i vores fantastiske fællesskab.

2023 har været et år præget af forvandling og fornyelse, hvor vi sammen har skabt og oplevet forandringer, der har beriget vores hverdag. Fra den ambitiøse renovering af vores fællesvaskerier til introduktionen af Weekend Venner, har vi sat nye standarder for kvalitet og fællesskab. Disse initiativer har ikke bare forbedret vores fysiske omgivelser, men også styrket de bånd, der binder os sammen.

Renoveringerne har rakt langt ud over det praktiske; de har været et symbol på vores fælles engagement og vilje til at skabe et bedre Morbærhaven. Vores festlokale, musiklokaler og fotostudie, samt ikke mindst vores grønne områder og sportsfaciliteter, har alle fået en kærlig hånd. Dette er alt sammen takket være vores dedikerede beboere, de forskellige frivillige og ikke mindst vores fantastiske medarbejdere hvis enorme indsats og engagement gør en verden til forskel.

I takt med at vi har forbedret vores fysiske rammer, har vi også næret vores fællesskab. De nye og forbedrede mødesteder, fra vaskerier til grønne oaser, har givet os endnu flere chancer for at mødes, udveksle ideer og skabe minder sammen. Det er disse øjeblikke af fællesskab og samvær, der er hjertet i Morbærhaven, og jeg er taknemmelig for hver eneste en.

Som et led i vores løbende bestræbelser på at gøre Morbærhaven endnu mere indbydende og tilgængelig, har vi i det nye år noget særligt at se frem til. Takket være beslutningen om at implementere brugsaftaler for grupperne, vil adgangen til vores mange fællesfaciliteter blive lettere og mere fleksibel. Dette tiltag er et kæmpe skridt mod at fremme aktivitet og samvær, og vi håber, at det vil opmuntre endnu flere til at engagere sig i vores unikke og mangfoldige fællesskab.

Ud over de fysiske forandringer har vi også budt helt nye naboer velkommen, herunder vores ukrainske venner, der har fundet et hjem blandt os i en usikker tid med krig i deres hjemland. Deres tilstedeværelse har været med til at berige vores fællesskab ved især at minde os om vigtigheden af åbenhed og international solidaritet.

Ser vi fremad, står 2024 allerede til at blive et år fyldt med nye muligheder og fortsat udvikling. Særligt ser jeg frem til at vores traditionsrige ”Morbærhavens Sommerfest” vender stærkt tilbage. Ambitionsniveauet er højt og med erfaringerne fra de seneste to års mange forskellige arrangementer er jeg fortrøstningsfuld og fyldt med forventningsglæde ved udsigten til den kæmpe fælles præstation det bliver at stable vores store en-dags-festival på benene igen. Men også de mange planlagte renoveringsprojekter lover godt for endnu et år, hvor Morbærhaven kan blomstre og vokse. 2024 bliver bl.a. året hvor vi skal arbejde videre med renoveringen af vores parkeringspladser og i den sammenhæng også det beboerønske der blev fremsat på afdelingsmødet om indretning af særlige parkeringspladser for fx afhænger køretøjer, motorcykler, knallerter mv. Vores håb er at de forbedrede forhold vil resultere i større tilfredshed og færre frustrationer blandt vores beboere med mangfoldige parkeringsbehov. Disse fremtidige projekter og initiativer er ikke bare investeringer i mursten og grønne arealer, men i vores fællesskab og den fælles fremtid, vi alle er en del af.

I denne særlige tid, hvor vi deler glæde og taknemmelighed, vil jeg gerne udtrykke min dybeste tak til hver eneste en af jer. For jeres alles indsats, tillid og tålmodighed. Og helt særligt til de mange af jer som optræder som frivillige i foreningens mange forskellige forgreninger med et utrætteligt engagement. Det er jeres bidrag, store som små, der gør Morbærhaven til meget mere end bare et sted at bo; det er et fællesskab, vi alle kan være stolte af.

Lad os gå ind i det nye år med fornyet håb og energi, klar til at bygge videre på det fundament, vi sammen har lagt. Må 2024 bringe jer glæde, sundhed og endnu flere muligheder for at vokse og trives i vores helt særlige lille nabolag – Morbærhaven.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Med varmeste hilsner,

Casper Møller
På vegne af bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger