Fejl på el regning for 2020

Lejere som fejlagtigt er blevet pålagt ”Fælles El” på det omdelte El-regnskab for 2020, vil få beløbet tilbage på juni huslejen.

Det gælder lejere som bor i de tidligere lukkede blokke.