Gamergruppen starter op igen.

Hej alle,

Gamergruppen har ligget temmelig øde pga. corona og der er nu sket en fuldstændig udskiftning af kontaktpersoner, hvorfor vi gerne vil invitere til et genopstartsmøde.

Mødet finder sted i Morbærhaven, Center 3, 1. sal søndag den 21. november kl. 14:00. Der vil være lidt godt til ganen til de fremmødte. Der skal fremvises gyldigt beboerkort ved deltagelse. 

Grundet inaktivitet er alle pt. blevet udmeldt af gruppen, og deltagelse i dette (og fremtidige) møde er derfor nødvendigt for at blive medlem af gamergruppen igen.

Dagsorden for mødet:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Velkomst og beretning fra kontaktperson
  4. Valg af sekundære kontaktpersoner
  5. Nedsættelse af og valg til arbejdsgruppe
  6. Forslag til aktiviteter for 2022

Vi glæder os til at se jer og få kickstartet gruppen på ny!