Vedtægter for Kulturpuljen

Vedtægter
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 9. november 2008.
§1 Formålet med puljen er at der findes midler til arrangementer rettet mod Morbærhavens beboere.
§2 Midlerne kan kun søges af grupper under beboerforeningen. Arrangementerne skal være åbne, have et socialt sigte og være rettet mod et bredere publikum. Pengene bevilges af fællesmødet efter skriftlig ansøgning, som sendes til afdelingsbestyrelsen og optrykkes i fællesmødeindkaldelsen.