Tag Archives: grupperne

En julehilsen

Kære beboere, frivillige, ansatte og venner af Morbærhaven,

Som vi står på tærsklen til et nyt år, er det med stor glæde og taknemmelighed at jeg på vegne af bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger, ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Må denne tid bringe ro, glæde og tid til refleksion over de mange øjeblikke, vi har delt i vores fantastiske fællesskab.

2023 har været et år præget af forvandling og fornyelse, hvor vi sammen har skabt og oplevet forandringer, der har beriget vores hverdag. Fra den ambitiøse renovering af vores fællesvaskerier til introduktionen af Weekend Venner, har vi sat nye standarder for kvalitet og fællesskab. Disse initiativer har ikke bare forbedret vores fysiske omgivelser, men også styrket de bånd, der binder os sammen.

Renoveringerne har rakt langt ud over det praktiske; de har været et symbol på vores fælles engagement og vilje til at skabe et bedre Morbærhaven. Vores festlokale, musiklokaler og fotostudie, samt ikke mindst vores grønne områder og sportsfaciliteter, har alle fået en kærlig hånd. Dette er alt sammen takket være vores dedikerede beboere, de forskellige frivillige og ikke mindst vores fantastiske medarbejdere hvis enorme indsats og engagement gør en verden til forskel.

I takt med at vi har forbedret vores fysiske rammer, har vi også næret vores fællesskab. De nye og forbedrede mødesteder, fra vaskerier til grønne oaser, har givet os endnu flere chancer for at mødes, udveksle ideer og skabe minder sammen. Det er disse øjeblikke af fællesskab og samvær, der er hjertet i Morbærhaven, og jeg er taknemmelig for hver eneste en.

Som et led i vores løbende bestræbelser på at gøre Morbærhaven endnu mere indbydende og tilgængelig, har vi i det nye år noget særligt at se frem til. Takket være beslutningen om at implementere brugsaftaler for grupperne, vil adgangen til vores mange fællesfaciliteter blive lettere og mere fleksibel. Dette tiltag er et kæmpe skridt mod at fremme aktivitet og samvær, og vi håber, at det vil opmuntre endnu flere til at engagere sig i vores unikke og mangfoldige fællesskab.

Ud over de fysiske forandringer har vi også budt helt nye naboer velkommen, herunder vores ukrainske venner, der har fundet et hjem blandt os i en usikker tid med krig i deres hjemland. Deres tilstedeværelse har været med til at berige vores fællesskab ved især at minde os om vigtigheden af åbenhed og international solidaritet.

Ser vi fremad, står 2024 allerede til at blive et år fyldt med nye muligheder og fortsat udvikling. Særligt ser jeg frem til at vores traditionsrige ”Morbærhavens Sommerfest” vender stærkt tilbage. Ambitionsniveauet er højt og med erfaringerne fra de seneste to års mange forskellige arrangementer er jeg fortrøstningsfuld og fyldt med forventningsglæde ved udsigten til den kæmpe fælles præstation det bliver at stable vores store en-dags-festival på benene igen. Men også de mange planlagte renoveringsprojekter lover godt for endnu et år, hvor Morbærhaven kan blomstre og vokse. 2024 bliver bl.a. året hvor vi skal arbejde videre med renoveringen af vores parkeringspladser og i den sammenhæng også det beboerønske der blev fremsat på afdelingsmødet om indretning af særlige parkeringspladser for fx afhænger køretøjer, motorcykler, knallerter mv. Vores håb er at de forbedrede forhold vil resultere i større tilfredshed og færre frustrationer blandt vores beboere med mangfoldige parkeringsbehov. Disse fremtidige projekter og initiativer er ikke bare investeringer i mursten og grønne arealer, men i vores fællesskab og den fælles fremtid, vi alle er en del af.

I denne særlige tid, hvor vi deler glæde og taknemmelighed, vil jeg gerne udtrykke min dybeste tak til hver eneste en af jer. For jeres alles indsats, tillid og tålmodighed. Og helt særligt til de mange af jer som optræder som frivillige i foreningens mange forskellige forgreninger med et utrætteligt engagement. Det er jeres bidrag, store som små, der gør Morbærhaven til meget mere end bare et sted at bo; det er et fællesskab, vi alle kan være stolte af.

Lad os gå ind i det nye år med fornyet håb og energi, klar til at bygge videre på det fundament, vi sammen har lagt. Må 2024 bringe jer glæde, sundhed og endnu flere muligheder for at vokse og trives i vores helt særlige lille nabolag – Morbærhaven.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Med varmeste hilsner,

Casper Møller
På vegne af bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger

Beboerforeningens budget 2023

Beboerforeningen Morbærhavens budget, som godkendt på generalforsamlingen søndag den 13. november 2022. 

Medlemskontingentet for 2023 er fastsat til 55 kr. om måneden og fordeles ud på nedenstående rammebeløb.

Gruppe Budget 2022 Ønske 2023 Godkendt 2023
Driftsomkostninger      
Alarm 12.000 kr.
Bankgebyrer 2.400 kr. 500 kr. 500 kr.
Daglig leder 72.000 kr.
Diverse 2.500 kr.
Forsikringer 25.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr.
Gruppevask 1.000 kr.
KODA DVH 36.000 kr.
Kontordrift & IT 12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr.
Tingbibliotek (udlån BK) 15.000 kr. 7.500 kr. 7.5000 kr.
Licens & abonnementer 16.500 kr. 39.000 kr. 39.000 kr.
Løn 342.760 kr. 292.000 kr. 292.000 kr.
Lønadministration  16.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Bogholder 5.000 kr. 5.000 kr.
Regnskab DVH 25.000 kr.
Rengøringsudgifter 8.000 kr.
Telefon 5.000 kr.
I alt 591.160 kr. 396.000 kr. 396.000 kr.
The Estate Board      
Diverse 12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr.
Generalforsamlingsudgifter 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Udvalg 4.500 kr.
Klagenævn (KNIU) 20.000 kr.
Kursus 37.000 kr.
Mødebevilling 30.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Skt. Hans 20.000 kr.
Undervisningsmateriale 2.000 kr.
Arrangementer 50.000 kr. 50.000 kr.
I alt 130.500 kr. 82.000 kr. 82.000 kr.
Agility for Dogs      
Fortæring 5.000 kr.
Mødebevilling 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
Nyanskaffelser 3.000 kr.
Præmier 3.000 kr.
Rengøringsdage 1.000 kr.
Vedligehold 1.500 kr.
Instruktør 10.000 kr. 10.000 kr.
I alt 15.500 kr. 12.000 kr. 12.000 kr.
The Bar Group      
Mødebevilling 10.000 kr. 20.000 kr. 5.000 kr.
Kurser 12.000 kr. 10.000 kr.
Diverse 20.000 kr.
Drift 100.000 kr.
Kulturelle arrangementer 30.000 kr.
Nyanskaffelser 25.000 kr. 8.000 kr.
PR 25.000 kr.
Sociale arrangementer 15.000 kr.
Rengøring 29.000 kr.
I alt 225.000 kr. 69.000 kr. 15.000 kr.
Bekendtskabsgruppen      
Mødebevilling 6.000 kr.
Arrangementer 10.000 kr. 10.000 kr.
I alt 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
The Newspaper      
Mødebevilling 12.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Nyanskaffelser 4.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Trykning af blad 50.000 kr. 32.500 kr. 32.500 kr.
Licenser 22.500 kr. 22.500 kr.
Udflugt 3.000 kr.
I alt 69.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr.
Cykelværksted      
Mødebevilling 1.000 kr. 1.000 kr.
Nyanskaffelser 5.000 kr. 5.000 kr.
I alt 6.000 kr. 6.000 kr.
The Photography Club      
Mødebevilling 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Nyanskaffelser 2.000 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.
I alt 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr.
The Gaming Café      
Mødebevilling 5.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr.
Nyanskaffelser 30.000 kr. 40.000 kr. 24.000 kr.
I alt 35.000 kr. 43.000 kr. 27.000 kr.
The Thrift Shop      
Mødebevilling 8.000 kr. 8.000 kr. 5.000 kr.
Nyanskaffelser 2.000 kr. 2.000 kr. 1.000 kr.
I alt 10.000 kr. 10.000 kr. 6.000 kr.
The Ceramics Workshop      
Materialer 5.000 kr. 5.500 kr. 5.500 kr.
Mødebevilling 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Nyanskaffelser 2.000 kr 2.000 kr. 2.000 kr.
Serviceaftale (ovn) 2.500 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
I alt 10.500 kr. 11.000 kr. 11.000 kr.
KREA-gruppen      
Mødebevilling 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Reparation/Vedligehold 2.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.
Materialer 3.000 kr. 3.000 kr.
I alt 7.000 kr. 13.000 kr. 13.000 kr.
Motionsgruppen      
Mødebevilling 2.500 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
Nyanskaffelser 6.350 kr. 53.000 kr. 20.000 kr.
Serviceaftale 2.500 kr. 2.500 kr.
Reparation & opsætning 11.000 kr.
Vedligehold 10.000 kr.
Rengøring (samlepost) 22.900 kr.
I alt 52.750 kr. 58.000 kr. 25.000 kr.
Musical Spaces      
Nyanskaffelser (samlepost) 35.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Mødebevilling 5.000 kr. 3.200 kr. 3.200 kr.
I alt 40.000 kr. 13.200 kr. 13.200 kr.
Netværksgruppen (nedlagt)      
Kurser 10.000 kr.
Mødebevilling 20.000 kr.
Nyanskaffelser 15.000 kr.
I alt 45.000 kr.
The Vegetable Garden      
Etablering af terrasse 3.000 kr. 3.000 kr.
Nyanskaffelser 10.000 kr. 10.000 kr.
Mødebevilling 2.000 kr. 2.000 kr.
I alt 15.000 kr. 15.000 kr.
Wood Workshop      
Materialer 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr.
Mødebevilling 5.000 kr. 5.000 kr. 2.000 kr.
Nyanskaffelser 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
I alt 20.000 kr. 20.000 kr. 15.000 kr.
Board Game Café      
Arrangementer 4.000 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
Mødebevilling 5.000 kr. 2.500 kr. 2.500 kr.
Rengøring 500 kr. 500 kr. 500 kr.
Nyanskaffelser 23.500 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Køkken (delt med keramik) 1.000 kr.
I alt 33.000 kr. 21.500 kr. 21.500 kr.
       
Total (ekskl. puljer) 1.293.410 kr. 857.700 kr. 745.700 kr.

Gruppernes budget 2023

Kære alle,
 
Vi skriver ud til jer for at minde jer om, at budgetønsker for grupperne skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 23. oktober 2022 for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen den 13. november 2022.
 
Med budgettet for 2023 skal der ligge en beretning fra grupperne om jeres aktiviteter mv. i 2022, samt en beskrivelse af ønsker/ambitioner for 2023.
 
Til forskel fra tidligere år har vi i afdelingsbestyrelsen bestemt, at vi ikke kan godkende et budgetteret underskud. Derfor anbefaler vi, at man ude i de enkelte grupper, i forbindelse med udarbejdelsen af budgetterne for 2023, konkretiserer hvad man ønsker at bruge pengene på.
 
Fx hvis man ønsker 10.000 kr. til nyanskaffelser, så skal der også forelægge en oversigt over/et overslag på hvad man konkret ønsker at bruge de 10.000 kr. på.
 
Har man brug for hjælp til udarbejdelse af budgettet eller nogle øvrige spørgsmål vedrørende budgettet for 2023 skal I kontakte kontorudvalget på mail. Hvis I skal have hjælp til udarbejdelse af budgettet, skal vi have besked absolut senest den 9. oktober.
 
Ønsker I en forhåndsgennemgang af budgettet kan vi lave aftale herom, dog senest den 9. oktober.
 
 
Med venlige hilsner
Kontorudvalget
Beboerforeningen Morbærhaven
Mail: kontorudvalget@aub.dk