Nye adgangsforhold til motionslokalerne

🏋️ Angående adgang til motionslokalerne 🏃 // 🇬🇧 English below

På fællesmødet i juni måned blev det besluttet at adgang til Morbærhavens motionslokaler fremover gives ved henvendelse på administrationskontoret eller beboerkontoret i deres respektive åbningstider.

Her vil du få udleveret en særskilt brugsaftale for motionslokalerne til underskrift.

Brugsaftalen afløser de gamle nøglesedler udleveret i beboerforeningens regi og alle der forsat ønsker adgang til motionslokalerne skal derfor inden den 30. september 2023 have underskrevet den nye brugsaftale.

Hvis I har spørgsmål eller har brug for yderligere information, er I velkomne til at kontakte administrationskontoret.

🇬🇧 English 🇬🇧

🏋️ Regarding access to the fitness facilities 🏃

At the joint meeting in June, it was decided that access to Morbærhaven’s fitness facilities will now be provided through the administration office or the residents’ office during their respective opening hours.

There, you will be provided with a separate usage agreement for the fitness facilities to sign.

The usage agreement replaces the old agreements distributed by the residents’ association, and everyone who wishes to continue accessing the fitness facilities must sign the new usage agreement before September 30, 2023.

If you have any questions or need further information, please feel free to contact the administration office.