Alle indlæg af camo

Festlokale og Fællessal

På baggrund af flere henvendelser omkring muligheden for at leje festlokalet vil vi gøre opmærksom på at det desværre pt. ikke er muligt at leje festlokalet og ej heller låne fællessalen, på grund af gældende coronarestriktionerne.

For nuværende er de gældende restriktioner sat til at fortsætte t.o.m. den 31. januar.

Der tages forbehold for mulig forlængelse af restriktionerne.

Vi beklager de ulejligheder dette måtte medføre.

Midlertidig nedbrud i internet i forbindelse med arbejde på netværket

Netværksarbejde i weekenden 22.-23. januar 2022

English below

Der vil i den kommende weekend (d. 22 og 23) igen kunne være korte udfald, da vi stadig er ved at rulle nye switche ud på gangene. Udfaldene forventes at vare ca 2-5 minutter medmindre der opstår noget uforudset.

Hvis udfaldet være længere end forventet kan Netværksgruppen kontaktes på help@aub.dk (husk at skrive din adresse, så vi kan hjælpe bedst muligt)

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Du kan finde løbende opdateringer på arbejdet på netværksgruppens Facebook side hér

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In the coming weekend (22nd and 23rd) there may again be short outages , as we are still rolling out new switches in the corridors. The outages are expected to last about 2-5 minutes unless something unexpected occurs.

If the outages are longer than expected, the Network Group can be contacted at help@aub.dk (remember to write your address so we can help best as possible)

We apologize for any inconvenience this may cause

You can find regular updates on the work on the network group’s Facebook page here

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

netværksgruppen arbejder

Netværksarbejde i weekenden 14.-16. januar 2022

English below

I forbindelse med netværksgruppens arbejde med at udskifte netværksswitche på alle gangene kan der forekomme udfald på internetforbindelsen i weekenden den 14.-16. januar 2022. Vi vil bestræbe os på at udfaldene vil være kortvarige for de enkelte beboere. Udfaldene vil typisk have en varighed på omkring 5 minutter.

Vi beklager de eventuelle gener udfaldene kan medføre.

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

————————————————————————

In connection with the network group’s work to replace network switches for all the corridors, there may be outages on the internet connection during the weekend of the 14th-16th of January 2022. We will strive for the outcomes to be short-lived for the all residents. The outcomes will typically have a duration of about 5 minutes.

We apologize for any inconvenience this may cause

Kind regards
Albertslund Ungdomsboliger & Morbærhavens Internetsupport

Driftsforstyrrelser i affaldshånteringen

Der er desværre problemer i øjeblikket med at få tømt restaffaldscontainerne i affaldsøerne.

Vores komprimator er gået i stykker og derfor vil der stå containere med restaffald, som desværre ikke er fjernet på nuværende tidspunkt. Vi arbejder på at få den repareret meget hurtigt,  det er dog desværre pt. længere leveringstid på reservedele.

 Vi arbejder på at finde en alternativ løsning på problemerne i løbet af denne uge.

COVID-19 – retningslinjer for aktiviteter i beboerforeningen

I lyset af de hastigt stigende smittetal skal vi passe ekstra godt på hinanden. Situationen har også affødt nye, skærpede restriktioner hvoraf en række er relevante specifikt for os som alment ungdomsboligselskab og beboerforening.

Akut opståede problemer vil blive afhjulpet som vanligt, mens ikke akutte opgaver udføres, når situationen igen tillader det. Vores personale sørger naturligvis for at spritte af og bære mundbind, når der udføres opgaver i beboernes hjem.

Med henhold til afholdelse af aktiviteter i beboerforeningens grupper så er disse fortsat tilladt. Vi deler dog myndighedernes opfordring om at indstille eller begrænse disse frem til den 15. januar 2022.

Såfremt grupperne ønsker at gennemføre gruppeaktiviteter så må vi henstille til at der bæres mundbind indendøre og at de gængse corona forskrifter – god afstand, udluftning og afspritning – følges. Kontaktpersonerne for gruppen kan også vælge, at der skal forevises gyldigt coronapas ifm. deltagelse i gruppearrangementer som alle skal kunne fremvise på forlangende.

Desværre må vi dog meddele, at adgangen til motionsgruppens lokaler vil være lukket indtil efter nytår. Vi ved det kommer som en stor ærgrelse for mange, men vi gør det for at vi kan passe på hinanden. Vi håber på smitten er tilstrækkelig aftaget efter nytår til at vi igen kan åbne op for brug af lokalet.

Vi skal slutteligt også henstille til at man bærer mundbind ved henvendelse på administrationskontoret såvel som på beboerkontoret.

Vi henviser til Danmarks Almene Boliger og Sundhedsstyrelsen for mere information.

Med ønsker om en glædelig – og corona fri 🤞 – jul 🎅🎄🎁 og et godt nytår 🍾🎉

Afdelingsbestyrelsen
Morbærhaven
Albertslund Ungdomsboliger

Forebyg smitte mod corona
Forebyg smitte mod corona