Alle indlæg af camo

Renovering af parkeringspladserne

Fra på mandag den 20. november starter vi arbejdet med at asfaltere parkeringspladserne på det grønne og blå markerede område (se kort nedenfor).

Afhængigt af vejret vil området være afspærret hele ugen. Det vil derfor ikke være muligt at benytte parkeringspladserne i denne periode.

Mandag påbegyndes arbejdet med at fjerne brostensrenderne i det grønne markerede område. For at minimere gener, vil vi lukke adgangen til den ene halvdel af det grønne område ad gangen, med start fra skraldestationen og væk fra tennisbanerne. Denne halvdel vil være spærret, og parkering vil være forbudt både mandag og tirsdag.

Derefter vil Blomsterkrogen (det blå markerede område) være spærret tirsdag, onsdag og torsdag. Vi vil kun spærre den side af vejen, hvor arbejdet udføres, og det vil stadig være muligt at køre på vejen og parkere på den modsatte side for beboerne.

Den sidste halvdel af det grønne markerede område, fra skraldestationen og mod tennisbanerne, vil blive spærret onsdag og torsdag.

Vær opmærksom på at dårligt vejr kan skubbe til planlægningen.

Beboerforeningens Generalforsamling 2023

Så er det den tid på året igen hvor Afdelingsbestyrelsen på vegne af beboerforeningen indkalder til generalforsamling! Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven har adgang, tale- og stemmeret.

Du finder den fulde indkaldelse med dagsorden og bilag på www.aub.dk/gf 

Hvad skal vi?
Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets aktiviteter i beboerforeningen, samt at fremkomme med retningslinjer for det kommende år. Både for afdelingsbestyrelsens, Beboerværtshuset Den Våde Høne og de forskellige beboergrupper. Det er her, at alle overordnede beslutninger for aktiviteterne i Beboerforeningen Morbærhaven tages og de økonomiske rammer fastlægges.

Inden mødet
Der er derfor god grund til, at du som beboer møder op til årets generalforsamling, så du kan være med til at præge de beslutninger der træffes for det kommende år.

Et godt udgangspunkt for en god generalforsamling er, at du som beboer er godt forberedt når du møder op. Læs derfor dagsorden, beretninger, beslutningsforslag, budget m.m. igennem.
På den måde vil du få større udbytte af generalforsamlingen og blive i stand til at atge aktiv del i debatten.

Ændringsforslag
Skulle du allerede inden generalforsamlingen have besluttet dig for at stille ændringsforslag til punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på forhånd skriver disse ned. Det letter ordstyrerens og referentens arbejde. Vi vil gerne gøre opmærksom på at man ikke kan øge værdien af gruppernes samlede bevillingsønske eller af det samlede budget. På mødet kan man fjerne eller sænke punkter i budgettet, men af hensyn til alle beboeres demokratiske rettigheder og økonomi kan budgettet ikke øges.

Ændringsforslag kan sendes på mail til
gf@aub.dk senest den 11. november 2022 eller afleveres skriftligt på generalforsamlingen inden mødet starter.

Der vil være mad og drikkevarer under mødet.

– Afdelingsbestyrelsen

Servicearbejde på netværket

English below

Som et led i opgraderingen af Morbærhavens netværksinfrastruktur vil der i den kommende periode blive udført nødvendigt servicearbejde på forskellige dele af Morbærhavens netværk.

Som en del af arbejdet vil der blive opsat nye netværksswitche som vil levere op til 10x hurtigere forbindelse ud til hver af gangene, samt blive konfigureret ny en firewall opsætning med det formål at give øge stabiliteten og sikkerheden på netværket. 

I den forbindelse vil der være forventet nedetid for de berørte områder.
Arbejdet vil blive udført med et center ad gangen pr. uge.

Tidsplan for arbejdet, samt berørte lejemål:

 • Uge 41 – Center 3 – onsdag d. 11/10 og torsdag d. 12/10
  Berørte lejemål: 35-39, 48-57, samt 65-71
 • Uge 42 – Center 1 – onsdag d. 18/10 og torsdag d. 19/10 
  Berørte lejemål: Blok 1-5, 80-89, samt 93-97
 • Uge 43 – Center 4 – onsdag d. 25/10 og torsdag d. 26/10
  Berørte lejemål: Blok 6-26, samt 40-43
 • Uge 44 – Center 5 – onsdag d. 1/11 og torsdag d. 2/11 *(kl. 13-15) 
  Berørte lejemål: Blok 27-34, 44-47, samt 58-64
 • Uge 45 – Center 4 – onsdag d. 8/11 og torsdag d. 9/11
  Berørte lejemål: Blok 6-26, samt 40-43
 • Uge 46 – Center 2 – fredag d. 17/11 *(kl. 12-14)
  Berørte lejemål: Blok 72-79, 90-92, samt 98-109

Servicevinduet vil have en varighed af 2 timer og er planlagt til at være afholdt i tidsrummet kl. 10-12*

Vi beklager de gener der vil være i forbindelse med opgraderingen, men beder om jeres forståelse for nødvendigheden af arbejdet.
 

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger

————————————————————————

As part of the upgrade of Morbærhaven’s network infrastructure, necessary maintenance work will be carried out on various parts of Morbærhaven’s network in the upcoming period.

As part of the work, new network switches will be installed to provide up to 10 times faster connectivity to each corridor, and a new firewall setup will be configured to increase network stability and security.

In connection with this, there will be expected downtime for the affected areas. The work will be carried out one center at a time per week.

Schedule for the work, and affected leases:

 • Uge 41 – Center 3 – onsdag d. 11/10 og torsdag d. 12/10
  Affected leases: Corridor 35-39, 48-57, and 65-71
 • Week 42 – Center 1 – Wednesday, 18/10, and Thursday, 19/10
  Affected leases: Corridor 1-5, 80-89, and 93-97
 • Week 43 – Center 4 – Wednesday, 25/10, and Thursday, 26/10
  Affected leases: Corridor 6-26, and 40-43
 • Week 44 – Center 2 – Wednesday, 1/11, and Thursday, 2/11
  Affected leases: Corridor 72-79, 90-92, and 98-109
 • Week 45 – Center 5 – Wednesday, 8/11, and Thursday, 9/11
  Affected leases: Corridor 27-34, 44-47, and 58-64

The maintenance window will have a duration of 2 hours and is planned to take place from 10:00 AM to 12:00 PM.

We apologize for any inconvenience caused by the upgrade but kindly request your understanding of the necessity of the work.

Best regards, Albertslund Youth Housing

Indkaldelse til afdelingsmøde 2023

Så er det tid til årets afdelingsmøde. Læs med herunder for at blive klogere på hvad det har af betydning for dig.

 
Vil du gerne have indflydelse på om huslejen stiger? Vil du være med til at bestemme hvad der skal ske med Morbærhaven? Sidder du inde med en masse gode idéer, store eller små visioner eller bare en god portion gå-på-mod? Så er det nu du skal spidse ører!
 
Søndag d. 10. september. 2023 kl. 11:00
Her afholdes Morbærhavens årlige afdelingsmøde. Afdelingsmødet afholdes i Fællessalen, Center 4, Morbærhaven 16, 1. sal.
 
Hvad er et afdelingsmøde???
Afdelingsmødet er beboerdemokratiets højdepunkt. Det er her, at de store og vigtige beslutninger for Morbærhaven og alle os beboere træffes. Det er her, at alle vores meninger skal høres. De beslutninger, vi træffer på afdelingsmødet, skal både afdelingsbestyrelsen, administrationen og organisationsbestyrelsen rette sig efter.
 
Budgetter og nye tiltag
På afdelingsmødet skal vi bl.a. tage stilling til de mange gode forslag fra os beboere, som fx sansehave, parkeringspladser, kæledyr, udendørs fitness og meget andet! Det er også her, at vi skal godkende Morbærhavens driftsbudget for det kommende år (2024).
Du kan i oversigten herunder se hvilken betydning de forskellige forslag har for din husleje fra næste år. Du kan se det samlede og udspecificerede budget på det indlagte ark.

Få indflydelse i det daglige
Det er også på afdelingsmålet at vi beboere skal vælge medlemmer til afdelingsbestyrelsen og Albertslund Ungdomsboligers (AUB) repræsentantskab. Du har mulighed for at stille op til valg ved personligt fremmøde på afdelingsmødet.
 
Læs mere
Du kan læse mere om bl.a. afdelingsbestyrelsens arbejde og opgaver på hjemmesiden:
http://aub.dk/vaer-med
 
Vi byder på frokost
Afdelingsbestyrelsen sørger selvfølgelig for lækker forplejning i form af smørrebrød, snacks og drikkevarer til de fremmødte.
 
Den officielle indkaldelse samt relevante bilag er blevet sendt til din email og kan desuden findes på hjemmesiden:

Internet nedbrud

En ulykke kommer sjældent alene… Det startede med strømnedbrud som ramte datacentret… Så fejlede backup generatoren… og kl 04:24 i nat fejlede en af vores såkaldte “core switche” i Center 3.
 
Efter omstændig fejlsøgning og forsøg på fejlretning af switchen er den endelig blevet erklæret død.
 
Det betyder desværre, at alle de blokke der ligger omkring Center 3 vil være uden internet frem til at vi kan få udskiftet switchen.
 
Vores dygtige teknikere arbejder på fulde omdrejninger for at gøre ventetiden så kort som muligt, men vi kan desværre ikke love noget konkret tidspunkt for hvornår at der er genetableret forbindelse til omverdenen igen.
 
Et konservativt skøn er, at vi tidligst i løbet af onsdagen har alle med igen.
 
Vi beklager al den ulejlighed det må give.

Nye adgangsforhold til motionslokalerne

🏋️ Angående adgang til motionslokalerne 🏃 // 🇬🇧 English below

På fællesmødet i juni måned blev det besluttet at adgang til Morbærhavens motionslokaler fremover gives ved henvendelse på administrationskontoret eller beboerkontoret i deres respektive åbningstider.

Her vil du få udleveret en særskilt brugsaftale for motionslokalerne til underskrift.

Brugsaftalen afløser de gamle nøglesedler udleveret i beboerforeningens regi og alle der forsat ønsker adgang til motionslokalerne skal derfor inden den 30. september 2023 have underskrevet den nye brugsaftale.

Hvis I har spørgsmål eller har brug for yderligere information, er I velkomne til at kontakte administrationskontoret.

🇬🇧 English 🇬🇧

🏋️ Regarding access to the fitness facilities 🏃

At the joint meeting in June, it was decided that access to Morbærhaven’s fitness facilities will now be provided through the administration office or the residents’ office during their respective opening hours.

There, you will be provided with a separate usage agreement for the fitness facilities to sign.

The usage agreement replaces the old agreements distributed by the residents’ association, and everyone who wishes to continue accessing the fitness facilities must sign the new usage agreement before September 30, 2023.

If you have any questions or need further information, please feel free to contact the administration office.

Sankt Hans bål

Sankt Hans fest

Kulturudvalget og Den Våde Høne inviterer til Sankt Hans fest!

Traditionen tro skal der fejres Sankt Hans i Morbærhaven!

Kulturudvalget og Den Våde Høne er i fuld sving med at stable vores åbne  arrangement på benene.

Den Våde Høne disker op med deres lækre udendørs barer og salg af øl, cider, sodavand og udvalgte drinks! 

Med hjælp fra administrationen bliver der bygget et stort Sankt Hans bål op og Kulturudvalget sørger selvfølgelig for masser af hygge og live DJs

Arrangementet vil som altid blive afholdt på den store plæne midt i Morbærhaven.

Vi krydser fingre for godt vejr og masser af festglade mennesker!

PROGRAM:

 • Udendørs leg
 • Kongespilsturnering
 • Chill out telte
 • Fælles grill
 • Udendørs bar,,
 • Live DJ
  … og selvfølgelig et stort Sankt Hans bål

Kulturudvalget og Den Våde Høne glæder sig til at se jer alle omkring Sankt Hans bålet igen! 

Weekend Venner

Kom og vær med til en helt ny serie af mini-events i hjertet af Morbærhaven!

Morbærhavens Kulturudvalg præsenterer i samarbejde med Den Våde Høne: Weekend Venner!

Weekend Venner er vores store fælles satsning for at skabe en serie af chillout arrangementer med fællesskab, hygge og det helt særlige morbær-naboskab i centrum.

Arrangementerne afholdes hver anden og fjerde lørdag af måneden. Vi starter lørdag den 13. maj og fortsætter frem til lørdag den 26. august. 

Vi inviterer dig til at komme og nyde den gode musik, de kolde drinks og en den helt særlige atmosfære, der helt sikkert vil løfte dit humør.

Weekend Venner afholdes i de smukke omgivelser af Morbærhavens store plæne. Vi udstyrer den store plæne med store stjernetelte, sækkestole og alverdens udendørs spil.

Den Våde Hønes leverer deres lækre udendørs bar hvorfra de vil servere iskolde sodavand og øl og cider direkte fra fad! Og selvfølgelig til deres  sædvanlige studievenlige priser <3

Kulturudvalget sørger for den intime teltscene hvorfra musikken vil flyde frit og forkælende fra kl. 15:00–20:00.

Musikken vil bestå af bløde og lækre elektroniske toner i et picnic-tempo der understøtter chillout stemningen og giver plads til bare at kunne slænge sig, lege og snakke med sine skønne naboer

Musikken bliver serveret af en blanding af live DJs og custom tailored mixes.

For bedst at kunne forkæle vores naboer der solbader i græsset, døser hen i sækkestolene eller holder picnic på tæpperne vil vi pakke den store plæne ind i et elektronisk vævet tæppe af dybe ambiente house lyde, krydret med det dubbede og eksperimentelle.

Målet er en dejligt afslappende atmosfære med en en behageligt beruselse og opslugthed af musikkens elektroniske lyde. Vi håber på at vi sammen med dig kan skabe en uforglemmelig oplevelse.

Weekend Venner er den helt perfekte mulighed for at møde alle sine naboer, få nye venner; måske for weekenden, måske for altid?

Hvis du er interesseret i at blive involveret, leder vi altid efter frivillige til at deltage i planlægning og gennemførelse af arrangementerne! Så tøv ikke med at kontakte os på festudvalget@aub.dk eller hoenen@aub.dk !

Gå ikke glip af chancen for at opleve sommerens hyggeligste morbær-events! Det er gratis at deltage – alt du skal gøre er at dukke op <3

Vi glæder os til at blive Weekend Venner med dig!

Renovering af fællesvaskerier

Begyndende i næste uge bliver arbejdet med at renovere og modernisere Morbærhavens fire fællesvaskerier sat igang. 

Du kan i teksten herunder læse mere om de forestående projekter.

Fællesvaskerierne

Vores nuværende vaskerimaskiner er nu 10 år gamle og trænger til udskiftning. Bestyrelsen har efter en tilbudsrunde valgt Nortec som ny leverandør. 

Vaskerierne vil blive udstyret med 6 vaskemaskiner med forøget kapacitet, samt 4 varmepumpe tørretumblere.

Tørretumblere og energikrise

Det lukkede varmepumpesystem betyder at maskinerne affugter og genanvender luften i tørretumblerne, hvilket betyder, at tøjet kan tørres ved lavere temperatur, hvilket skåner tøjets fibre, er energibesparende og giver os et mere miljøvenligt resultat. De nye varmepumpe tørretumblere vil konkret resultere i en besparelse på 40-60% i elforbrug og CO2-udledning

Neutralt vaskemiddel

Som del af aftalen med Nortec kommer vi fremover til at benytte os af vaskemiddel fra Neutral. Med over 40 års erfaring og udviklet i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet sikrer vi os med Neutral et vaskemiddel som er uden parfume og tilsætningsstoffer, samt har “Den Blå Krans”-mærket og Svanemærket. 

Social- og miljøindsats

I forbindelse med renoveringen har det været vigtigt for bestyrelsen, at renoveringen bliver forankret som en sammenhængende del af selskabets sociale- og miljømæssige indsats.

Vi fik derfor Nortec til at udfærdige et indretningsforslag med fokus på bedre at afspejle AUBs rød-grønne værdisæt ved at gøre vaskerierne mere miljøvenlige og æstetisk indbydende.

Forhåbningen er, at vi ved at gøre vaskerierne mere indbydende bl.a. kan skabe større interaktion mellem beboerne og bekæmpe socialisolation og ensomhed. 

Derudover ønsker vi som en del af vores miljøstrategi at gøre det mere tiltalende at benytte fællesvaskerierne fremfor at erhverve sig egne maskiner – som vi oplever at en del af vores beboere gør i dag, hvilket både er dyrere for vores enkelte beboere, samt resulterer i et større miljøaftryk end anvendelsen af fællesvaskerierne.

Det nuværende inventar og generelle indretning af vores fællesvaskerier er desuden snart 30 år gammel og meget utidssvarende og har derfor i høj grad brug for at blive moderniseret.

Så overordnet ønsker vi at gøre noget mere ud af vaskerierne med en gennemgående renovering således at vi overfor nuværende og fremtidige beboere kan promovere os på moderne og indbydende fællesvaskerierne.

Tidsplan for renoveringen er som følger:


Center 1 – 24. april – 29. maj 2023
Center 3 – 8. maj – 12. juni 2023
Center 4 – 22. maj – 23. juni 2023
Center 2 – 6. juni – 7. juli 2023

Vaskerierne vil være lukket for adgang i perioden hvor renoveringen foregår og du vil derfor skulle benytte jer af de andre vaskerier i perioden.

clipart tegning af udklædte børn der slår katten af tønden til fastelavn

Fastelavnsfest i Morbærhaven

🎊 FASTELAVNSFEST I MORBÆRHAVEN 🎊
 
Insisterer du også på ikke at blive voksen (alt for hurtigt)?
Så find dit allermest festligste kostume frem og kom og vær med til Morbærhavens farverige fastelavnsfest lørdag d. 18. februar kl. 16:00 – Kom udklædt eller kom som du er 👸🎭🫅
 
👉 FASTELAVNSPROGRAM
Fra kl. 16:00
Vil du lære – eller lære andre – hvordan man ligger den flotteste ansigtsmaling? Så kast dig over vores DYI “bod” med ansigtsmaling og sminkning! 🎨
 
Er du hundredemetermester i at spise svævende fastelavnsboller? Så sæt rekorden i Bid til bolle! og vær den heldige vinder af håneretten og et flot pyntet fastelavnsris du kan bruge til at rise din udkårne op senere på aftenen når festen forsætter på Hønen 🐓😏
 
Gæt & Grimasser
Klassiskeren der aldrig bliver kedelig! Alle der deltager bliver delt op i hold. Deltagerne på holdene mimer på skal på skift sætning I får fra gamemasteren. Legen er ovre når alle deltagerne har været igennem eller tiden er løbet ud – Vinderholdet vinder en gratis skænk* på Hønen til alle deltagerne på holdet 🥂🍻🍹.
(*Der kan vælges mellem mellem fadøl, vodka booster, gin hass, rom & cola eller en valgfri sodavand)
 
Og så selvfølgelig det som det hele drejer sig om ! …
Tøndeslagning med kåring af – og præmier til – kattedronning og -konge!
Præmierne til kattedronning og -konge afsløres fredag aften!
 
Derudover vil der være slikposer til alle deltagende barnlige sjæle ved tøndeslagningen og når sulten engang melder sig sidst på eftermiddagen/tidlig aften, så inviterer bekendtskabsgruppen på fællesspisning og sjov inden Den Våde Høne åbner op tidligt i dagens anledning!
 
Tilmeldingsformular til fællesspisning kommer snart fra bekendtskabsgruppen!
Link: https://forms.gle/Pxbimf5WYBxSQrE99
 
Når festen rykker på Hønen vil temaet stadig være fastelavn og der er kåringer til de bedst udklædte! Mere info kommer fra bargruppen!
 
Arrangementet er kun for beboere i Morbærhaven, Albertslund Ungdomsboliger