Opsatte hegn og ændringer til fælleshaverne

I Morbærhaven har vi den store fornøjelse, at vi ud for samtlige lejligheder har adgang til en have. Haverne er betegnet som fællesarealer, som de tilstødende lejemål i fællesskab kan benytte og lave ændringer til.

Fælleshaverne kan beboerne i fællesskab vælge at benytte til alt fra fælles blomster- og urtebede,  frugttræer, flisebelagte bord/bænke afsnit til fælles brug – fx til grill og andre sociale sammenkomster – eller opsætning af flytbare tørrestativer eller andre fælles installationer. 

Ændringer til haverne kan man lave med baggrund i “Regler for ændringer af haver, gange og udearealer” som beskriver proceduren for ansøgning og godkendelse af ændringer til haverne, samt en beskrivelse af hvilke ændringer som ikke er tilladte. 

Beklageligvist sker det hyppigt, at enkelte lejemål vælger at indhegne afsnit af fælleshaven til individuelt brug eller til at kunne lukke husdyr frit ud i. Begge dele er dog ikke tilladte.

§7 Det er ikke tilladt at udstykke fælleshaver i mindre parceller, f.eks. ved hjælp af hegn, som går ud mellem to tilstødende lejligheder.”
Regler for ændringer af haver, gange og udearealer

“§2B Regler for hunde i Morbærhaven
Stk. 1: Hunde skal føres i snor på Morbærhavens område, også selvom de er indhegnede.
Stk. 2: Hunde må ikke tøjres på fællesarealerne.”
 – Morbærhavens Ordensregler

Vi har i maj måned foretaget en havevandring hvor vi måtte konstatere, at op mod 50 lejemål havde foretaget ændringer til fælleshaverne som enten lå udenfor det tilladte eller som ikke havde søgt om tilladelse til ændringerne. 

I den forbindelse sendte vi en påmindelse ud til samtlige berørte lejemål om at bringe forholdene i orden. Vi oplevede heldigvis, at langt de fleste efterfulgte henvisningerne i påmindelsen indenfor deadlinens udløb og der blev derfor ikke brugt mere tid på forholdene da det var vores forventning, at de øvrige få forhold ville blive bragt i orden indenfor rimelig tid.

Desværre har vi måtte konstatere, at der henover sommeren er blevet sat endnu flere hegn op rundt omkring og at vi desværre har været for håbefulde i forhold til, at de sidste forhold ville blive bragt i orden uden yderligere indblanding fra administrationen. 

Derfor skriver vi nu denne fælles påmindelse til jer alle om, at opsætning af bl.a. hegn ikke er tilladt i fælleshaverne. Haverne er fælles område og det er derfor ikke er tilladt at inddele haverne i mindre enheder, eller opsætte hegn som laver en inddeling, uanset om denne er mellem lejlighederne eller ej.

Vi vil derfor oplyse om, at haveudvalget vil foretage en ny havevandring ultimo oktober, og at eventuelle overtrædelser vil blive underrettet om pr. brev til de enkelte lejemål. Herefter vil I have 14 dage til at fjerne omtalte hegn eller rette eventuelle andre forseelser. Overholdes  denne tidsfrist ikke vil administrationen foretage det nødvendige reetableringsarbejde på din regning.

Vi vil naturligvis opfordre alle til at man på forhånd gennemgår eventuelle ændringer eller opsætninger af hegn man måtte have foretaget sig i fælleshaverne forud for haveudvalgets havevandring, så vi kan spare på den tid vores ejendomsfunktionærer (blå mænd) skal bruge på at rette op på diverse forseelser.