Kulturfestgruppen

 

Gruppebeskrivelse
Der er pt. ingen kontaktperson for Kulturfestgruppen. Hvis du ønsker at overtage gruppen, skal du kontakte afdelingsbestyrelsen på ab@aub.dk.
Vedtægter
 Disse vedtægter blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 18. februar 2013.
Note: Kulturfestgruppen hed tidligere Sommerfestgruppen.
1. Kulturfestgruppen
§1 Kulturfestgruppen har det formål at planlægge og afholde en fest, der kan skabe et større sammenhold samt nye bekendtskaber, beboerne imellem. Desuden skal festen være med til at udbygge Morbærhavens gode rygte.
Stk. 2. Kulturfestgruppen har mandat til at samarbejde med Albertslund kommune.
Stk. 3. Kulturfesten har ikke til formål at lave økonomisk overskud.

2. Styringsgruppen
§2 Kulturfestgruppen drives af en styringsgruppe.
Stk. 2. Styringsgruppen holder minimum et månedligt gruppemøde.
Stk. 3. Det er de enkelte medlemmer i styringsgruppens opgave at ajourføre resten af styringsgruppen.
§3 Generalforsamlingen vælger styringsgruppen.
Stk. 2. Styringsgruppe medlemmerne vælges for et år ad gangen.
Stk. 3. I tilfælde af at, en eller flere fra styringsgruppen fratræder midt i en valgperiode, indstiller Kulturfestgruppen en eller flere til den/de fratrådte post(er), og denne er til valg ved næstkommende fællesmøde.
§4 Styringsgruppen består af en Formand, en Næstformand, en Gruppeansvarlig, en PR ansvarlig og et menigt medlem.
Stk. 2. Styringsgruppen styres efter demokratiske principper. Styringsgruppe medlemmerne har stemmepligt.
Stk. 3. Der skal minimum være 3 medlemmer af styringsgruppen til stede ved styringsgruppemøderne.
§4a Formandens primære opgaver er at:
– Samle tråde fra de øvrige styringsgruppemedlemmer.
– Være kontaktperson til eksterne samarbejdsgrupper, sponsorere og offentlige instanser.
– Være kontaktperson til lys, lyd, scene, teknik.
– Underskrive kontrakter med kunstnere og sponsorere.
– Have løbende kontakt til AB.
– Være udslagsgivende ved stemmelighed
§4b Næstformandens primære opgaver er at:
– Være logistikansvarlig på afviklings- og aktivitetsdagene
– Søge og underskrive kontrakter med fonde
– Være papirholder
– Assistere regnskabsføreren
– Have løbende kontakt til AB
– Være udslagsgivende ved stemmelighed, hvis formanden er fraværende.
§4c Den Gruppeansvarliges primære opgaver er at:
– Koordinere gruppernes aktivitet på afviklingsdagen(e).
– Holde møder og afstemme forventninger imellem de deltagende grupper i Morbærhaven og Kulturfestgruppen.
– Være kontaktperson til de øvrige frivillige under Kulturfestgruppen på afviklingsdagen(e).
§4d PR ansvarlig primære opgave er at:
– Markedsføre Morbærhavens Kulturfest
– Koordinere og adminstrere en fanside
– Have kontakt til medier.

3. Økonomi
§5 Kulturfestgruppen tegnes økonomisk af BF’s regnskabsfører. Denne har dispositionsret over en særlig kulturfestkonto, som er oprettet i beboerforeningens navn i et pengeinstitut. Regnskabsføreren skal aflægge regnskab i Det Sædvanlige Fis og til kassereren.
Stk. 2. Formand har overvågningsret over kontoen.
Stk. 3. Næstformanden har i samarbejde med den siddende regnskabsfører råderet over kontoen.
§6 Ved udgiftsposter, der vurderes til at koste 10.000 kr., eller derover, skal der indhentes tilbud fra minimum 3 leverandører og derefter vælger styringsgruppen en leverandør.

4. Kulturfestgruppen
§7 Kulturfestgruppen udgøres af de frivillige krafter op til, på og efter afviklingsdagen(e).
Stk. 2. Alle medlemmer af BF kan melde sig ind i Kulturfestgruppen.
§8 Kulturfestgruppen holder møde minimum en gang om måneden. Dette møde annonceres i Fiset af styringsgruppen.
§9 De frivillige i Kulturfestgruppen deles op i udvalg:

 • Hands
 • Sanitetsfolk
 • Catering
 • Vagter
 • PR medhjælpere

§9a Hands primære opgave er at:

 • Hjælpe med sceneopsætning -og nedpilning
 • Være teknisk assistance
 • Være runner for styringsgruppen.

§9b Sanitetsfolk primære opgave er at:

 • Lave general oprydning under og efter afviklingsdagen(e)
 • Sørge for at toiletterne fungerer og er præsentable.

§9c Caterings primære opgave er at:

 • Sørge for mad og drikke backstage og til de frivillige under afviklingsdagen(e)
 • Give general kunstnerpleje.

§9d Vagters primære opgave er at:

 • Assistere det professionelle vagthold.

§9e PR-medhjælpers primære opgave er at:

 • assistere den PR-ansvarlige.

§10 Styringsgruppen har mandat til at smide inaktive medlemmer af kulturfestgruppen ud af gruppen ved demokratisk afstemning i styringsgruppen.
§11 Aktive medlemmer defineres ved at:
– Deltage i officielle gruppemøder
– Være proaktiv inde for relevante områder i henhold til det udvalg de er i.
§11a til officielle gruppemøder kan der meldes afbud, uden at man bliver erklæret inaktiv, dog ikke til 2 på hinanden efterfølgende møder.

5. Vedtægtsændringer
§12 Disse vedtægter kan ændres af fællesmødet som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

[Slut på tekst.]