Category Archives: Nyheder

Opdatering ang. renoveringen af motionslokalerne

Det overordnede renoveringsarbejde med gymnastik/konditionslokalet er mere eller mindre færdigt og vi vil derfor påbegynde arbejdet med det styrkelokalet efter weekenden.

Styrkelokalet lukkes altså derfor fra og med mandag den 8. januar hvor vi vil begynde den overordnede renovering af styrkelokalet.

Det vil sige at fra og med mandag den 8. januar vil begge motionslokaler være lukket for adgang og det vil IKKE være muligt at anvende lokalerne eller nogle af maskinerne.

I mellemtiden vil der blive lagt sidste hånd på gymnastik/konditionslokalet ift. indretning, installation inventar osv. så lokalet kan stå klar til brug hurtigst muligt.

Ligeså snart lokalerne er klar til at blive genåbnet vil det blive annonceret på hjemmesiden samt vores sociale mediekanaler.

Vi beklager de gener det vil medføre, men håber på jeres forståelse og at vi alle kan se glædeligt frem til to nyistandsatte træningslokaler 💪🧑‍🔧

billede der viser en indlæsningsbjælke der fyldes op og går fra 2023 på venstre side til 2024 på højre side. Bjælken er næsten fyldt op.

Morbærhavens Nytårsfest 2024

Glædelig bagjul til jer alle 🎄🎁 Vi håber I har haft en dejlig og hjertevarm jul hvordan end I har tilbragt den ♥️

Julen er dårligt ovre før nytåret banker på døren! men der er ingen grund til stress for i år inviterer Morbærhavens Kulturudvalg og Den Våde Høne til stor nytårsfest!  🎉🎆🎊

Festen er åben for alle morbærvianere – det er gratis at deltage – og du må medbringe op til 3 gæster 🤗🥳 

Så hvis du synes din lejlighed er for lille til dig og dine gæster, dine nytårsplaner er gået i vasken eller du bare har lyst til at prøve noget nyt og fejre årets højdepunkt med dine dejlige naboer – så meld dig til på eventet nu >> Morbærhavens Nytårsfest 2024

Læs mere i begivenhedsbeskrivelsen på FB eventet:
https://www.facebook.com/events/341855728481585

Vi glæder os til at fejre aftenen med dig ♥️  
 

Tidsplan:

 • Kl. 17:00 Fællesspisning og nytårs-tamtam i Festlokalet (Center 4, Morbærhaven 16)
 • Kl. 00:15 Fyrværkeri på plænen
 • Kl. 01:00 Den Våde Høne slår dørene op til stor nytårsfest (Center 1, Morbærhaven 85)

På programmet i festlokalet har vi:

 • Fællesspisning*
 • Dronningens Nytårstale (inkl bingo
 • Masser af festlege, underholdning og musik!
 • 90 års fødselsdag (inkl drukspil)
 • Og så selvfølgelig en overdådig nytårsoppyntning! 🎊🤩
NB: Du er velkommen til at slutte dig til arrangementet på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af aftenen 🎉
 
Du medbringer egen mad og drikkevarer*, vi sørger for dessert, samt kransekage og “champagnen” til nytårsskålen – husk godt humør, så skaber vi sammen en hyggelig og festlig aften 🥳🍾🥂
 
Når nytåret er skudt godt ind ca. 01:00 tager vi hul på aftenens andet kapitel med stor nytårsfest på Den Våde Høne hvor vi selvfølgelig har en helt række særlige nytårstilbud på kortet!
 
*Vi sørger for service mv, så du behøver kun medbringe dine nytårsretter. Vi har et stort køkken som kan benyttes til anretning og opvarmning af retter osv. 

En julehilsen

Kære beboere, frivillige, ansatte og venner af Morbærhaven,

Som vi står på tærsklen til et nyt år, er det med stor glæde og taknemmelighed at jeg på vegne af bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger, ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Må denne tid bringe ro, glæde og tid til refleksion over de mange øjeblikke, vi har delt i vores fantastiske fællesskab.

2023 har været et år præget af forvandling og fornyelse, hvor vi sammen har skabt og oplevet forandringer, der har beriget vores hverdag. Fra den ambitiøse renovering af vores fællesvaskerier til introduktionen af Weekend Venner, har vi sat nye standarder for kvalitet og fællesskab. Disse initiativer har ikke bare forbedret vores fysiske omgivelser, men også styrket de bånd, der binder os sammen.

Renoveringerne har rakt langt ud over det praktiske; de har været et symbol på vores fælles engagement og vilje til at skabe et bedre Morbærhaven. Vores festlokale, musiklokaler og fotostudie, samt ikke mindst vores grønne områder og sportsfaciliteter, har alle fået en kærlig hånd. Dette er alt sammen takket være vores dedikerede beboere, de forskellige frivillige og ikke mindst vores fantastiske medarbejdere hvis enorme indsats og engagement gør en verden til forskel.

I takt med at vi har forbedret vores fysiske rammer, har vi også næret vores fællesskab. De nye og forbedrede mødesteder, fra vaskerier til grønne oaser, har givet os endnu flere chancer for at mødes, udveksle ideer og skabe minder sammen. Det er disse øjeblikke af fællesskab og samvær, der er hjertet i Morbærhaven, og jeg er taknemmelig for hver eneste en.

Som et led i vores løbende bestræbelser på at gøre Morbærhaven endnu mere indbydende og tilgængelig, har vi i det nye år noget særligt at se frem til. Takket være beslutningen om at implementere brugsaftaler for grupperne, vil adgangen til vores mange fællesfaciliteter blive lettere og mere fleksibel. Dette tiltag er et kæmpe skridt mod at fremme aktivitet og samvær, og vi håber, at det vil opmuntre endnu flere til at engagere sig i vores unikke og mangfoldige fællesskab.

Ud over de fysiske forandringer har vi også budt helt nye naboer velkommen, herunder vores ukrainske venner, der har fundet et hjem blandt os i en usikker tid med krig i deres hjemland. Deres tilstedeværelse har været med til at berige vores fællesskab ved især at minde os om vigtigheden af åbenhed og international solidaritet.

Ser vi fremad, står 2024 allerede til at blive et år fyldt med nye muligheder og fortsat udvikling. Særligt ser jeg frem til at vores traditionsrige ”Morbærhavens Sommerfest” vender stærkt tilbage. Ambitionsniveauet er højt og med erfaringerne fra de seneste to års mange forskellige arrangementer er jeg fortrøstningsfuld og fyldt med forventningsglæde ved udsigten til den kæmpe fælles præstation det bliver at stable vores store en-dags-festival på benene igen. Men også de mange planlagte renoveringsprojekter lover godt for endnu et år, hvor Morbærhaven kan blomstre og vokse. 2024 bliver bl.a. året hvor vi skal arbejde videre med renoveringen af vores parkeringspladser og i den sammenhæng også det beboerønske der blev fremsat på afdelingsmødet om indretning af særlige parkeringspladser for fx afhænger køretøjer, motorcykler, knallerter mv. Vores håb er at de forbedrede forhold vil resultere i større tilfredshed og færre frustrationer blandt vores beboere med mangfoldige parkeringsbehov. Disse fremtidige projekter og initiativer er ikke bare investeringer i mursten og grønne arealer, men i vores fællesskab og den fælles fremtid, vi alle er en del af.

I denne særlige tid, hvor vi deler glæde og taknemmelighed, vil jeg gerne udtrykke min dybeste tak til hver eneste en af jer. For jeres alles indsats, tillid og tålmodighed. Og helt særligt til de mange af jer som optræder som frivillige i foreningens mange forskellige forgreninger med et utrætteligt engagement. Det er jeres bidrag, store som små, der gør Morbærhaven til meget mere end bare et sted at bo; det er et fællesskab, vi alle kan være stolte af.

Lad os gå ind i det nye år med fornyet håb og energi, klar til at bygge videre på det fundament, vi sammen har lagt. Må 2024 bringe jer glæde, sundhed og endnu flere muligheder for at vokse og trives i vores helt særlige lille nabolag – Morbærhaven.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Med varmeste hilsner,

Casper Møller
På vegne af bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger

Join us for a mindfulness event with the pastor

On Tuesday 5 December from 17-18:30, pastor Gunilla Kromann Haarsted and mindfulness instructor Lisa Klint will be coming to Morbærhaven with their offer of exercises in relaxation and presence. It's becoming a regular tradition and they hope for many sign-ups.

"Christmas can be a stressful time for many. That's why it's a good idea to work on relating with acceptance and without judgement to the fact that December is not only about cosiness and candles, but also busyness and difficult emotions," says Gunilla Kromann Haarsted.

The class is designed for young people and takes place at Centre 4 in Morbærhaven on Tuesday 5 December at 17-18:30. It is free of charge but requires registration to Gunilla at gkh@km.dk. No prior meditation experience is required and you do not need to live in Morbærhaven to participate.

Renovering af parkeringspladserne

Fra på mandag den 20. november starter vi arbejdet med at asfaltere parkeringspladserne på det grønne og blå markerede område (se kort nedenfor).

Afhængigt af vejret vil området være afspærret hele ugen. Det vil derfor ikke være muligt at benytte parkeringspladserne i denne periode.

Mandag påbegyndes arbejdet med at fjerne brostensrenderne i det grønne markerede område. For at minimere gener, vil vi lukke adgangen til den ene halvdel af det grønne område ad gangen, med start fra skraldestationen og væk fra tennisbanerne. Denne halvdel vil være spærret, og parkering vil være forbudt både mandag og tirsdag.

Derefter vil Blomsterkrogen (det blå markerede område) være spærret tirsdag, onsdag og torsdag. Vi vil kun spærre den side af vejen, hvor arbejdet udføres, og det vil stadig være muligt at køre på vejen og parkere på den modsatte side for beboerne.

Den sidste halvdel af det grønne markerede område, fra skraldestationen og mod tennisbanerne, vil blive spærret onsdag og torsdag.

Vær opmærksom på at dårligt vejr kan skubbe til planlægningen.

Beboerforeningens Generalforsamling 2023

Så er det den tid på året igen hvor Afdelingsbestyrelsen på vegne af beboerforeningen indkalder til generalforsamling! Generalforsamlingen er beboerforeningens øverste myndighed. Alle beboere i Morbærhaven har adgang, tale- og stemmeret.

Du finder den fulde indkaldelse med dagsorden og bilag på www.aub.dk/gf 

Hvad skal vi?
Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets aktiviteter i beboerforeningen, samt at fremkomme med retningslinjer for det kommende år. Både for afdelingsbestyrelsens, Beboerværtshuset Den Våde Høne og de forskellige beboergrupper. Det er her, at alle overordnede beslutninger for aktiviteterne i Beboerforeningen Morbærhaven tages og de økonomiske rammer fastlægges.

Inden mødet
Der er derfor god grund til, at du som beboer møder op til årets generalforsamling, så du kan være med til at præge de beslutninger der træffes for det kommende år.

Et godt udgangspunkt for en god generalforsamling er, at du som beboer er godt forberedt når du møder op. Læs derfor dagsorden, beretninger, beslutningsforslag, budget m.m. igennem.
På den måde vil du få større udbytte af generalforsamlingen og blive i stand til at atge aktiv del i debatten.

Ændringsforslag
Skulle du allerede inden generalforsamlingen have besluttet dig for at stille ændringsforslag til punkter på dagsordenen, opfordrer vi til at du på forhånd skriver disse ned. Det letter ordstyrerens og referentens arbejde. Vi vil gerne gøre opmærksom på at man ikke kan øge værdien af gruppernes samlede bevillingsønske eller af det samlede budget. På mødet kan man fjerne eller sænke punkter i budgettet, men af hensyn til alle beboeres demokratiske rettigheder og økonomi kan budgettet ikke øges.

Ændringsforslag kan sendes på mail til
gf@aub.dk senest den 11. november 2022 eller afleveres skriftligt på generalforsamlingen inden mødet starter.

Der vil være mad og drikkevarer under mødet.

– Afdelingsbestyrelsen

Servicearbejde på netværket

English below

Som et led i opgraderingen af Morbærhavens netværksinfrastruktur vil der i den kommende periode blive udført nødvendigt servicearbejde på forskellige dele af Morbærhavens netværk.

Som en del af arbejdet vil der blive opsat nye netværksswitche som vil levere op til 10x hurtigere forbindelse ud til hver af gangene, samt blive konfigureret ny en firewall opsætning med det formål at give øge stabiliteten og sikkerheden på netværket. 

I den forbindelse vil der være forventet nedetid for de berørte områder.
Arbejdet vil blive udført med et center ad gangen pr. uge.

Tidsplan for arbejdet, samt berørte lejemål:

 • Uge 41 – Center 3 – onsdag d. 11/10 og torsdag d. 12/10
  Berørte lejemål: 35-39, 48-57, samt 65-71
 • Uge 42 – Center 1 – onsdag d. 18/10 og torsdag d. 19/10 
  Berørte lejemål: Blok 1-5, 80-89, samt 93-97
 • Uge 43 – Center 4 – onsdag d. 25/10 og torsdag d. 26/10
  Berørte lejemål: Blok 6-26, samt 40-43
 • Uge 44 – Center 5 – onsdag d. 1/11 og torsdag d. 2/11 *(kl. 13-15) 
  Berørte lejemål: Blok 27-34, 44-47, samt 58-64
 • Uge 45 – Center 4 – onsdag d. 8/11 og torsdag d. 9/11
  Berørte lejemål: Blok 6-26, samt 40-43
 • Uge 46 – Center 2 – fredag d. 17/11 *(kl. 12-14)
  Berørte lejemål: Blok 72-79, 90-92, samt 98-109

Servicevinduet vil have en varighed af 2 timer og er planlagt til at være afholdt i tidsrummet kl. 10-12*

Vi beklager de gener der vil være i forbindelse med opgraderingen, men beder om jeres forståelse for nødvendigheden af arbejdet.
 

Med venlig hilsen
Albertslund Ungdomsboliger

————————————————————————

As part of the upgrade of Morbærhaven’s network infrastructure, necessary maintenance work will be carried out on various parts of Morbærhaven’s network in the upcoming period.

As part of the work, new network switches will be installed to provide up to 10 times faster connectivity to each corridor, and a new firewall setup will be configured to increase network stability and security.

In connection with this, there will be expected downtime for the affected areas. The work will be carried out one center at a time per week.

Schedule for the work, and affected leases:

 • Uge 41 – Center 3 – onsdag d. 11/10 og torsdag d. 12/10
  Affected leases: Corridor 35-39, 48-57, and 65-71
 • Week 42 – Center 1 – Wednesday, 18/10, and Thursday, 19/10
  Affected leases: Corridor 1-5, 80-89, and 93-97
 • Week 43 – Center 4 – Wednesday, 25/10, and Thursday, 26/10
  Affected leases: Corridor 6-26, and 40-43
 • Week 44 – Center 2 – Wednesday, 1/11, and Thursday, 2/11
  Affected leases: Corridor 72-79, 90-92, and 98-109
 • Week 45 – Center 5 – Wednesday, 8/11, and Thursday, 9/11
  Affected leases: Corridor 27-34, 44-47, and 58-64

The maintenance window will have a duration of 2 hours and is planned to take place from 10:00 AM to 12:00 PM.

We apologize for any inconvenience caused by the upgrade but kindly request your understanding of the necessity of the work.

Best regards, Albertslund Youth Housing

Indkaldelse til afdelingsmøde 2023

Så er det tid til årets afdelingsmøde. Læs med herunder for at blive klogere på hvad det har af betydning for dig.

 
Vil du gerne have indflydelse på om huslejen stiger? Vil du være med til at bestemme hvad der skal ske med Morbærhaven? Sidder du inde med en masse gode idéer, store eller små visioner eller bare en god portion gå-på-mod? Så er det nu du skal spidse ører!
 
Søndag d. 10. september. 2023 kl. 11:00
Her afholdes Morbærhavens årlige afdelingsmøde. Afdelingsmødet afholdes i Fællessalen, Center 4, Morbærhaven 16, 1. sal.
 
Hvad er et afdelingsmøde???
Afdelingsmødet er beboerdemokratiets højdepunkt. Det er her, at de store og vigtige beslutninger for Morbærhaven og alle os beboere træffes. Det er her, at alle vores meninger skal høres. De beslutninger, vi træffer på afdelingsmødet, skal både afdelingsbestyrelsen, administrationen og organisationsbestyrelsen rette sig efter.
 
Budgetter og nye tiltag
På afdelingsmødet skal vi bl.a. tage stilling til de mange gode forslag fra os beboere, som fx sansehave, parkeringspladser, kæledyr, udendørs fitness og meget andet! Det er også her, at vi skal godkende Morbærhavens driftsbudget for det kommende år (2024).
Du kan i oversigten herunder se hvilken betydning de forskellige forslag har for din husleje fra næste år. Du kan se det samlede og udspecificerede budget på det indlagte ark.

Få indflydelse i det daglige
Det er også på afdelingsmålet at vi beboere skal vælge medlemmer til afdelingsbestyrelsen og Albertslund Ungdomsboligers (AUB) repræsentantskab. Du har mulighed for at stille op til valg ved personligt fremmøde på afdelingsmødet.
 
Læs mere
Du kan læse mere om bl.a. afdelingsbestyrelsens arbejde og opgaver på hjemmesiden:
http://aub.dk/vaer-med
 
Vi byder på frokost
Afdelingsbestyrelsen sørger selvfølgelig for lækker forplejning i form af smørrebrød, snacks og drikkevarer til de fremmødte.
 
Den officielle indkaldelse samt relevante bilag er blevet sendt til din email og kan desuden findes på hjemmesiden:
Sankt Hans bål

Sankt Hans fest

Kulturudvalget og Den Våde Høne inviterer til Sankt Hans fest!

Traditionen tro skal der fejres Sankt Hans i Morbærhaven!

Kulturudvalget og Den Våde Høne er i fuld sving med at stable vores åbne  arrangement på benene.

Den Våde Høne disker op med deres lækre udendørs barer og salg af øl, cider, sodavand og udvalgte drinks! 

Med hjælp fra administrationen bliver der bygget et stort Sankt Hans bål op og Kulturudvalget sørger selvfølgelig for masser af hygge og live DJs

Arrangementet vil som altid blive afholdt på den store plæne midt i Morbærhaven.

Vi krydser fingre for godt vejr og masser af festglade mennesker!

PROGRAM:

 • Udendørs leg
 • Kongespilsturnering
 • Chill out telte
 • Fælles grill
 • Udendørs bar,,
 • Live DJ
  … og selvfølgelig et stort Sankt Hans bål

Kulturudvalget og Den Våde Høne glæder sig til at se jer alle omkring Sankt Hans bålet igen!